Den gröna högern

– För en klimatpositiv region med skogen i centrum

I Kronoberg har vi den bästa möjliga grunden när det gäller klimatet – skogen. Tack vare de förutsättningar skogen ger kan vi utveckla klimatpolitiken, skapa välfärd och arbeta för fortsatt hög produktivitet inom skogsbruket. Skogen är vårt gröna guld. Vi vill bli en klimatpositiv region där vi arbetar innovativt för att utveckla alternativa lösningar för morgondagens energiförsörjning.