Du besöker nu Moderaterna Kronobergs län.

Roland Gustbée

Roland Gustbée

Ordförande Regionfullmäktige

Jag har varit engagerad i Moderaterna sedan slutet på sjuttiotalet, men jobbat i IT-branschen till och med 2010 så jag blev ordförande i Regionförbundet södra Småland och heltidspolitiker. Jag har en stark tro på individens förmåga, och därför är medborgarperspektivet något jag alltid försöker ha som ledstjärna.

Medborgarperspektivet innebär för mig att man som medborgare har starka rättigheter men också skyldigheter. Vi som förtroendevalda skall alltid förvalta medborgarnas skattemedel väl så att de får ut så bra service som möjligt för sina pengar. Effektivisering och vinst får aldrig bli något fult. Effektivisering är något positivt som innebär att man får ut mer vård, utbildning eller omsorg för pengarna. 

Telefon: 0733-68 74 14