2 februari, 2022

Trafikverkets nationella infrastrukturplan hämmar Kronobergs tillväxt

Växjö kommun och Region Kronoberg ställer sig starkt kritiska till Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen fram till 2033. Planen som myndigheten nu har skickat på remiss till landets kommuner saknar flera betydelsefulla regionala investeringar.

förslaget som Trafikverket nu lagt fram framgår det tydligt att Kronoberg återigen hålls tillbaka från flera viktiga regionala satsningar. Skillnaden mellan stad och land blir påtaglig och vår möjlighet att växa och utöka vår arbetsmarknadsregion i Kronoberg kringskärs. Vi kan snabbt konstatera att liggande förslag innehåller för få nya projekt och att den nationella planen saknar viktiga infrastruktursatsningar i form av dubbelspårsutbyggnad mellan Växjö och Alvesta samt utbyggnad av Norrleden i Växjö. Detta trots att vi lokalt sträckt ut vår hand till Trafikverket och undertecknat en gemensam avsiktsförklaring mellan Region Kronoberg samt Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner om medfinansiering i syfte att stärka genomförbarheten.

Medfinansiering är i sig ett otyg och innebär att staten fortsätter att skjuta över kostnader på landets kommuner och regioner. Vi tvingas in i ett vågspel och beroende på hur mycket pengar vi är villiga att hosta upp avgör om ett objekt är med i planen eller ej. Det är anmärkningsvärt att Trafikverket inte sätter större värde i vår regionala enighet och initiativ till samfinansiering, utan väljer att stryka utbyggnaden av både dubbelspår och Norrleden i sitt förslag. Vi kan inte tolka detta på något annat sätt än att vår medfinansieringsgrad på 10 respektive 12 procent bedöms för låg i sammanhanget. Det är oerhört olyckligt att Kronoberg återigen får stryka på foten när det gäller den nationella infrastruktursatsningen. Utöver detta saknar Trafikverkets förslag flera andra viktiga infrastruktursatsningar för södra Sverige och har förlagts utanför ramen.

Infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) har vid flera tillfällen uttalat sig i medierna kring de satsningar som behövs i Kronoberg och synen på medfinansiering. Så här i efterhand kan vi konstatera att det bara var tomma ord. Sällan har en minister gjort så lite för sitt hemlän. S-ministerns inriktning att staten ska stå för sina kostnader och ta sitt ansvar och att medfinansiering ska minimeras faller helt platt. Verkligheten är den omvända.

Vi gläds förvisso åt att förslaget till ny nationell plan prioriterar en ny station i Räppe. Det är positivt med tanke på planeringen för ett nytt akutsjukhus på platsen. Men även den satsningen är helt beroende av dubbelspåret. Lite förenklat kan man säga att vi fick en station men inget spår som leder till stationen. Dubbelspåret har varit uppe för diskussion under lång tid och arbetet hade behövt påbörjas redan för länge sedan, inte minst med tanke på den hårda trafikeringen av både gods och människor på sträckan. Det blir nu än mer brådskande när den nya stationen i Räppe blir klar, då det annars riskerar att trafikeringen mellan Alvesta och Växjö i stället försämras.

Sammantaget är förslaget, som nu ligger på bordet, djupt problematiskt för såväl Växjö och Kronoberg som för södra Sverige. Det är helt avgörande med en bra infrastruktur för en fortsatt god tillväxt i vår region. Fler och betydande satsningar på tåg och vägnät är livsviktigt för jobben, företagen och befolkningsutvecklingen i hela regionen.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, Kronoberg

Ta ställning och dela artikeln