27 februari, 2022

Studiebesök på akuten

Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande, försöker göra studiebesök så mycket det bara går. Nu när restriktionerna är borta passar Mikael på och var i veckan på akuten på Lasarettet i Växjö.

Du gjorde ett arbetspass på akuten i veckan. Varför?

– Jag försöker gå med i verksamheten när jag får tid och möjlighet. Det är ett bra sätt att få både insikt i arbetet och att få samtala direkt med våra medarbetare.

Hur gick kvällens pass, var det högt tryck på akuten?

– Just denna kvällen var ovanligt lugn, men det var egentligen mest positivt, eftersom det möjliggjorde ordentliga samtal och diskussioner med många av de som jobbade.

Vad tar du med dig från besöket? Var det något särskilt personalen lyfte fram?

– Jag har med mig att akuten är en arbetsgrupp som inte gnäller, trots att de har en tuff situation med mycket hyrsjuksköterskor. Men de är en sammansvetsad grupp som gör vad de kan för att hjälpas åt.

På vilket sätt kommer ett nytt sjukhus påverka akutens verksamhet? Vilka är vinsterna för akuten med Räppealternativet som vi moderater förespråkar?

– Akuten behöver en bättre fysisk arbetsmiljö, bygga in mer säkerhet och pandemianpassa lokalerna. Dessutom behöver de större ytor och detta kan vi lösa direkt i Räppe, medans det inte blir klart förrän 2048 i CLV-alternativet. 

Du som är utbildad sjuksköterska men som nu besökte akuten som regionstyrelsens ordförande, kunde du hålla dig ifrån att lägga dig i vården utifrån din sjukvårdskunskap?

– Ja rent praktiskt försöker jag hålla mig ifrån eftersom inga försäkringar gäller. Men vi diskuterade naturligtvis mycket kring diagnoser och behandlingar.

Ta ställning och dela artikeln