8 februari, 2022

Så fortsätter hälso- och sjukvården arbeta med pandemins utmaningar

Regeringen har beslutat ta bort allmänna restriktioner och Folkhälsomyndigheten tar bort de flesta rekommendationerna, men i hälso- och sjukvården fortsätter utmaningarna med pandemin.

Vaccinationer: De allra flesta har nu fått minst två doser av vaccin mot covid-19 men arbetet är inte slut för det. För att få ett gott skydd mot omikronvarianten behöver man tre doser. Det betyder att vi fortsätter med vaccinationer och informationskampanjer för att vaccinera fler. Det är viktigt att alla som erbjuds vaccination också går och tar sin spruta.

Patienter med covid-19: I dag finns många patienter inlagda på grund av covid-19 men också många som är inlagda av helt andra orsaker, men som bär på viruset. De senare måste fortfarande isoleras vilket leder till mycket merarbete för vårdpersonalen som redan är trötta. Hygienreglerna inom vården lättas inte, vilket gör att munskydd, visir, förkläde med mera måste bäras.

Patienter som har haft covid-19 och nu har långtidscovid: En del som insjuknar i covid-19 får mycket långvariga eftereffekter av sjukdomen i det som kallas långtidscovid eller postcovid. Vanliga symptom är trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter och luktbortfall. För att få klarhet i hur läget är för patienter med långtidscovid har jag beställt en rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser och kunskaper kring långtidscovid i primärvården och i specialistsjukvården.

Roland Gustbée (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg

Ta ställning och dela artikeln