28 januari, 2022

Psykisk ohälsa på agendan

En grupp ungdomar i Växjö har lyft upp debatten kring ungas psykiska ohälsa. De träffade på tisdagen Moderaterna i Region Kronoberg för att diskutera frågan mer ingående med ansvariga politiker.

– Vi är här för att vi vill ta tag i psykisk ohälsa bland barn och unga, förklarade Sara Suleiman inledningsvis.

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson, och Roland Gustbée, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden träffade igår gruppen som kallas ”Skrivargruppen för artikeln Sluta ignorera den psykiska ohälsan bland unga”

Gruppen har tagit initiativet för att samla ungdomars erfarenheter av psykisk ohälsa och lyfta dessa i debatten.

– Vi ville lyfta frågan och sammanställde ungdomars upplevelser och synpunkter och tyckte att det bästa sättet att få ut frågan var igenom att skriva en debattartikel och att be om möjligheten att träffa politiker som jobbar med frågan, kommenterade Alexander Bengtsson efter träffen.

Love Bolin var nöjd och konstaterade att mötet hade genomförts i en positiv anda och att båda parter delar samma mål: 

– Mötet med politiken gick väldigt bra, jag kände att politikerna verkligen lyssnade på oss och det känns som vi båda vill komma fram till samma mål – att göra det enklare för människor med psykisk ohälsa att få hjälp.

Sara påpekade att problemet är stort:

– Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället men framförallt bland ungdomar.

– Vi ser att skolan är oerhört viktiga för barn och unga och det skulle behövas göra mer, och samverkan mellan skolan och BUP måste bli bättre, reflekterade ungdomarna som var på plats.

Mikael Johansson var också nöjd efter mötet med gruppen:

– Det är alltid viktigt att vi lyssnar och för en dialog med de som berörs av våra verksamheter och tar del av deras erfarenheter, på så sätt kan vi justera och förbättra det arbete vi gör. Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig och prioriterad fråga för oss, och vi har jobbat med frågan på flera olika sätt, därför har vi bland annat tagit initiativ till att införa vårdval BUP, för att få fler aktörer som kan hjälpa till att korta köerna och stärka vården.

– En annan viktig punkt som vi jobbar med handlar om samverkan med kommunerna som är ansvariga för skolan, för att få till ett bra flöde i vårdkedjan. Vi kommer att ta detta med oss och lyfta fram frågan i de möten där vi träffar kommunerna, avslutar Roland Gustbée.

Ta ställning och dela artikeln