21 mars, 2022

Ny utbildning på Grimslövs folkhögskola möter skriande behov från besöksnäringen

I höst startar Grimslövs folkhögskola en helt ny utbildning till hotell- och konferensvärd. Utbildningen är unik i sitt slag och väldigt efterlängtad.

Utbildningen till hotell- och konferensvärd på Grimslövs folkhögskola är på två terminer och är riksrekryterande. För att söka till utbildningen ska man ha minst grundskolekompetens. Studenter får möjlighet att bo på skolans internat.

– Vi får löpande signaler från turistbranschen om att det finns ett skriande behov av arbetskraft med den här kompetensen. Grimslövs folkhögskola kommer också att samverka med branschen för att anpassa utbildningen efter behoven. En viktig del i den här satsningen är att ger en relativt kort väg till arbeten där behoven av arbetskraft är och kommer att vara stora, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i styrelsen för Grimslövs folkhögskola. 

– Genom utbildningen läggs ännu en pusselbit i det utbildningsutbud som erbjuds på Grimslövs folkhögskola. Redan i dag finns en eftergymnasial utbildning inom turism och äventyr och med denna utbildning så kan folkhögskolan erbjuda en utbildning mot en annan del av turistbranschen. Detta blir en fantastik möjlighet för många att få rätt förutsättningar att få ett väldigt utvecklande arbete, säger Erik Engsbråten, rektor på Grimslövs folkhögskola. 

Praktiska moment på egen konferensanläggning

Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment, vilket ger en bred kompetens för arbete inom reception, bokningar, våningsservice, servering och konferensarbete. Det innebär att studenterna efter genomgången utbildning kan arbeta på hotell- och konferensanläggningar, vandrarhem, campingar och andra delar av turistnäringen. 

Det som också är unikt med utbildningen är att Grimslövs egen hotell- och konferensanläggning Ekhagen används för praktiska moment under hela utbildningen. Studenterna får på så sätt träna i skarpt läge på de moment som ingår i utbildningen, med stöd från lärare och handledare. 

– Genom utbildningen kommer våra medarbetare i vårt serviceteam att vara inblandade som handledare. Det knyter ihop vår folkhögskola där alla medarbetare har ett pedagogiskt uppdrag även om det förstås är olika roller att vara lärare och handledare. Slutligen så gör Region Kronoberg genom Ekhagens kurs och konferens en viktig samhällsinsats genom att också fungera som yrkesträningscenter. Det tycker jag känns väldigt bra, säger Erik Engsbråten.

Fakta: Grimslövs folkhögskola

Region Kronoberg driver Grimslövs Folkhögskola. Skolans inriktning är hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.

Läs mer om Grimslövs folkhögskola

Ta ställning och dela artikeln