17 februari, 2022

Moderaterna har gjort skillnad för svenska kulturarbetare

Regeringen gick i januari ut med ett ändringsförslag i budgeten om 250 miljoner kronor till evenemangsstöd och 180 miljoner kronor till kulturstöd. Efter att ha lyssnat på de kulturarbetare som vänt sig till riksdagen för att protestera väckte Moderaterna tidigt kritik mot att det inte räcker för att vårt kulturliv med dess kulturaktörer ska överleva i sin bransch, och begärde därför ändringar i stödet för att fler kulturarbetare, artister och de som arrangerar kulturevenemang ska få ta del av stödet.

Detta ledde därför till att Moderaterna väckte ett initiativ i finansutskottet, ett förslag om två miljarder till evenemangsstöd och en miljard till kulturstöd, vilket skulle göra stor skillnad för det kulturella näringslivet och generera en bra grund för fortsatt utveckling av Sveriges kulturliv både lokalt och regionalt. Moderaterna lyfte också problematiken över det utformade regelverket som försvårat nyttjandegraden av evenemangsstödens utbetalningar.

Nyligen röstade så en majoritet i riksdagen igenom en ändringsbudget, tack vare Moderaternas initiativ, efter värdefulla dialoger med och protester från kulturprofiler som engagerat sig i frågan.

Restriktionerna under pandemin har varit utformade på ett sätt att nedstängning av arrangemang har varit den enda lösningen, vilket har drabbat branschen hårt. Det är många personer involverade i ett arrangemang, såväl på som bakom scenen som har påverkats negativt av restriktionerna. Med lyfta restriktioner i kombination med detta omfattande kulturstöd hoppas vi på en ljusare framtid för kulturlivet i vårt land. Ett samhälle utan vital och levande kultur är inte det samhälle vi vill leva i, vi vill fortsätta ge kulturen möjlighet att färgsätta vår vardag och inspirera ett innovativt samhälle där all sorts kultur är närvarande.ANNONS

Lena Wibroe (M), Första vice ordförande kulturnämnden Växjö kommun

Claudia Crowley Sörensson (M), Ordförande kulturnämnden Region Kronoberg

Ulla Hansson (M), Ordförande kulturnämnden Ljungby kommun

Ta ställning och dela artikeln