13 oktober, 2022

Maktskifte i Tingsryd

Centernpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i Tingsryd har beslutat att bilda en koalition, som kommer att kalla sig Alliansen.


Vårt mål är att i det besvärliga parlamentariska läge som nu råder, bilda ett minoritetsstyre.
Utifrån att det finns ett vänsterblock, en högersida och en Allians så tror vi att Alliansen kan vara den mitt som har minst svårt att hitta vägar fram för att det skall kunna bedrivas en aktiv sakpolitik. Detta gynnar Tingsryds invånare under denna mandatperiod.


Vi måste ödmjukt konstatera att ingen sida kan göra någonting helt själv utan är beroende av att samverka med andra. Vi förstår att alla är mer eller mindre missnöjda med denna situationen men vi tror att alla, när den största besvikelsen lagt sig, kan fokusera på att bedriva en ansvarsfull politik för våra kommuninvånares bästa. Vi i Alliansen är fast beslutna och överens att göra det tillsammans.

Ta ställning och dela artikeln