18 februari, 2022

Låt oss knäcka den psykiska ohälsan för barn och unga

Allt fler ungdomar lider av stress, press, ångest och det som vi samlat kallar för psykisk ohälsa. Vi märker det inte bara genom att lyssna in debatten, utan också i våra verksamheter.

– Vi moderater i Region Kronoberg och Växjö kommun vill öka och förbättra samarbetet för att jobba mot ungdomars psykiska ohälsa. Därför har jag givit uppdraget att Region Kronoberg ska anordna ett stort möte med olika aktörer som jobbar med frågan för att tillsammans hitta lösningarna som kan hjälpa oss att nå målet, att tillsammans knäcka den psykiska ohälsan, säger Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande.

Elevhälsan i skolan vittnar om ett ökat tryck, BUP har ett dubblerat inflöde på bara några år och fler ungdomar är i behov av ökat stöd. Men vad beror det egentligen på? Och knäckfrågan – hur arbetar vi förebyggande så att färre ungdomar behöver hamna i ett läge med riktigt allvarlig psykisk ohälsa?

Vi i Moderaterna tror att vi behöver ta ett samlat grepp och arbeta tillsammans för att kunna hitta lösningarna. Vi vet att många arbetar hårt för att se till att ungdomar ska må bättre, men gör det ofta på sin egen kammare. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra, och vill därför bjuda in till en dialog med fokus på att tillsammans knäcka den psykiska ohälsan. Vi kommer därför bjuda in till gemensamt stormöte i april där vi fokuserar kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att ungdomar ska slippa att må dåligt.

Grunden till mötet är det arbete som Alexander Bengtsson, Nikita Johansson, Nora Lindqvist, Ifrata Mokonen, Sura Suleiman och Fredruj Algam har gjort genom att lyfta frågan om psykisk ohälsa för unga på ett mycket bra sätt. De sex gymnasieungdomarna är självklart inbjudna till stormötet, och vi hoppas att fler ungdomar vill vara med och bidra med förslag och tankar. Deras tankar är ovärderliga!

För mer information:

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande, 076-720 79 96

Ta ställning och dela artikeln