10 december, 2021

Fler aktörer kan hjälpa oss att minska köerna till vården

”Det viktiga i sammanhanget är inte vilken huvudman som bedriver vården, utan att det är patientens bästa som ska stå i fokus. Vi moderater är övertygade om att fler aktörer kan hjälpas åt för att minska de köer som av olika anledningar har uppstått, så att patienter slipper vänta så länge på röntgen”

Rene Jaramillo skriver i Smålandsposten.: https://www.smp.se/debatt/fler-aktorer-kan-hjalpa-oss-att-minska-koerna-till-varden-ef407f75/

Ta ställning och dela artikeln