28 december, 2021

En förbättrad palliativ vård för patienter

För att erbjuda en förbättrad palliativ vård för patienter i livets slutskede får den specialiserade palliativa vården tillgång till sex slutenvårdsplatser på onkologen.

Genom vårdplatserna får patienter anslutna eller i behov av anslutning till palliativa teamet möjlighet till inneliggande palliativ vård med ökad kontinuitet.

Patienterna vårdas av läkare från palliativa teamet tillsammans med omvårdnadspersonal på avdelning 40 med förstärkt palliativ kompetens.

– Tanken är också att konceptet ska bidra till en kompetenshöjning inom den allmänna palliativa vården genom strukturerad konsultfunktion inom slutenvården, säger verksamhetschef Katarina Planhammar Hörberg.

Löpande utvärdering av projektet kommer att genomföras för att se att det får önskad effekt och inte ger undanträngningseffekter för patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar.

– Palliativ vård bedrivs i nuläget på olika avdelningar inom slutenvården. Med särskilda palliativa slutenvårdsplatser samlade på en plats kan vi börja bygga upp kunskaper för att stärka den palliativa vården. Det finns också fördelar för patienterna att vara samlade istället för att vara blandade med patienter som väntar på ett snart tillfrisknande, säger Roland Gustbée (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
 

Ta ställning och dela artikeln