27 mars, 2022

Kronoberg är näst bäst i Sverige

Det är alltid positivt och uppmuntrande att få bekräftelse på det jobb som alla medarbetare gör för att hålla hög tillgång och god kvalitet i vården.

– Vi jobbar inte för att komma högt i diverse rankningar. Vi jobbar för att ge den bästa möjliga vården för kronobergarna och denna andraplats är ett bevis på att vi är på rätt väg. Vi har vänt från att vara bland de sämsta i landet i början av mandatperioden till att nu ligga i toppen, konstaterar regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson.

På den nationella sajten vantetider.se kan du gå in och se hur vården i din region ligger till i förhållande till andra regionen. Vi kan stolt konstatera att Region Kronoberg är näst bäst i Sverige, efter Gotland, i att erbjuda operation/åtgärd i den specialiserade vården inom vårdgarantins 90 dagar.

Genomsnittet i landet är 57% medan vi i Kronoberg når upp till 76%.

Har du frågor, funderingar? Ta kontakt med oss!

Ta ställning och dela artikeln