30 december, 2021

Antaget politiskt program och handlingsplan för vårdens viktiga omställningsresa till nära vård

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit ett politiskt program för vårdens viktigaste omställningsresa för framtiden som handlar om att vården ska finns där invånarna behöver den – när invånarna behöver. Arbetet för kommande år konkretiseras i en övergripande handlingsplan.

Det politiska programmet beskriver hur omställningen till nära vård ska genomföras utifrån intentionen i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Närmare kronobergaren, och programmet kommer följas upp var tredje år.

– Utvecklingsstrategin beskriver fyra inriktningar och ger 13 löften om framtiden till kronobergarna. Det politiska programmet tydliggör intentionen att nå dit genom insatser inom fyra viktiga områden: Personcentrerad vård, Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder, Digifysisk vård samt Kompetens, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Aktiviteter konkretiseras i handlingsplanen
Med utgångspunkt i det politiska programmet har konkreta aktiviteter tagits fram och tidsatts i en handlingsplan för kommande år. Exempel på aktiviteter är att införa digitala kontaktvägar som ökar tillgängligheten till vården och införandet av Patientkontrakt som gör det möjligt för patienten att påverka samordningen och öka delaktigheten i sin egen vård.

 

Ta ställning och dela artikeln