10 december, 2021

Alliansen satsar på läsfrämjande verksamhet

”När barnet får ta del av olika berättelser, kan det hjälpa till att lättare förstå livet och sin omvärld. Det kulturella sammanhanget hjälper barnet att förhålla sig till sin egen existens. Därför menar vi att en ekonomisk förstärkning av läsfrämjande verksamhet för barn är en väl avvägd satsning. När vi uppmuntrar till bokläsning för barnen, vet vi att de ges en betydelsefull gåva”

Alliansen i Region Kronoberg med ordförande Claudia Crowley Sörensson i spetsen skriver i Smålandsposten: https://www.smp.se/debatt/alliansen-satsar-pa-lasframjande-verksamhet-384e4c93/

Ta ställning och dela artikeln