17 december, 2021

En dag med ambulansen – verksamhetsbesök

Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande, var idag på verksamhetsbesök på ambulansen och följde arbetet inifrån. Vi pratade med Mikael på väg ut från lasarettet:

Varför ville du göra detta?
– Framförallt är det viktigt för oss politiker att vara ute och lära känna vår verksamhet, deras utmaningar och hur arbetet faktiskt bedrivs.

Vad har du hört idag från dem?
– Jag har tagit del av personalens tankar inför kommande förändringar av verksamheten och planering av framtida aktiviteter.

Vad tar du då med dig?
– Jag har fått bekräftat vilken otroligt bra ambulanssjukvård vi har och hur mycket de faktiskt kan göra i sina bilar. Idag är det viktigaste inte hur fort man kör för att komma till sjukhuset, utan vad som faktiskt görs i bilen. Idag behandlas patienter i bilen och körs lugnt och stilla till sjukhuset, som en av personalen uttryckte det.

Du är sjuksköterska i botten, har du själv jobbat i ambulansen tidigare?
– Nej, jag mötte ambulansen från den andra sidan, när det var vi som larmade och överlämnade patienter till ambulanspersonalen.

Ta ställning och dela artikeln