19 februari, 2022

Det nya sjukhuset – Informationsträff med Alliansen i Alvesta

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, redovisar all fakta som kommer från de olika utredningar som har gjorts för att fatta det bästa beslutet.

Micke presenterade båda alternativen; Bygga om/nytt på lasarettet i Växjö eller bygga nytt i Räppe.

Hur gick det Mikael med träffen, var det mycket diskussion?

– Många deltagare ställde frågor och det blev även en del diskussioner kring framtidens vård.

Vilka reaktioner har du fått från allmänheten kring frågan och den inställning som Moderaterna har tagit när det gäller Räppe?

– Jag har presenterat materialet i många sammanhang för olika grupper. Sammantaget kan man säga att nästan alla som lyssnar och får höra bakgrunden till arbetet, inser att Räppe alternativet är det rätta.

Ta ställning och dela artikeln