15 augusti, 2022

Alliansen genomför rekordsatsning på ungas psykiska hälsa

Vårdgivarna får betalt efter faktiskt utförd vård och nu ser vi att vi har möjlighet att hjälpa fler ungdomar snabbare. Inget barn eller ungdom ska behöva vänta i månader på hjälp. Därför föreslår M, C, KD och L att budgeten för Vårdval BUP höjs med sex miljoner för 2022. Höjningen finansieras ur Regionstyrelsens budget för 2022.

– Det är viktigt att vi ger möjlighet för så många barn och unga som möjligt, att få det stöd de behöver. Genom denna ekonomiska satsning, kan fler få hjälp, kommenterar Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande.

Sedan vårdval BUP infördes i Region Kronoberg har antalet besök, utredningar och behandlingar ökat stadigt för att möta det ökande behovet hos barn och unga.

– Målsättningen är att inga barn och unga ska behöva vänta länge på att få hjälp. Genom tidigare satsningar har Alliansen minskat väntetiderna och vi satsar nu ytterligare 6 miljoner, säger Elizabeth Peltola (C).

Kötiden har för till exempel neuropsykiatrisk utredning kortats från drygt ett och ett halvt år till fyra månader för den som väljer mottagningen med kortast kö.

– Denna satsning har hög prioritet och vi ser nu att vår satsning på barn- och ungdomspsykiatrin också har gett positivt resultat i form av minskade köer med minskat lidande både för de unga och deras anhöriga, kommenterar Eva Johnsson (KD).

Med denna satsning är Alliansen övertygade om att väntetiden nu kan kortas ännu mer.

– Väntetiderna till BUP har kortats rejält men mer kan göras. Jag är glad att vi nu kan ta nästa steg och satsa 6 nya miljoner för att kunna erbjuda vård direkt – ungdomar som mår dåligt ska inte behöva vänta, avslutar Yngve Filipsson (L).

Ta ställning och dela artikeln