19 oktober, 2022

Alliansen fortsätter att leda Region Kronoberg framåt

Allianspartierna, det vill säga, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att fortsätta att leda arbetet, förstärka och utveckla Regionen Kronoberg. Dialog och ödmjukhet är viktiga delar för att bygga upp en stark region inför framtida utmaningar.

Efter valresultatet har Allianspartierna suttit tillsammans och gått igenom förutsättningar för att regera vidare under nästa mandatperiod, 2023–2026, och Alliansen konstaterar att dessa finns.

Fyra partier är enade kring att samarbeta, samtidigt som Alliansen är överens om den politik som de vill driva framåt, med kronobergarnas bästa i fokus.

– Jag är glad att Alliansen nu kan fortsätta det arbete som vi har påbörjat under den gångna mandatperioden. Vi fortsätter nu arbetet utifrån det budgetförslag vi beslutade om i juni, där stort fokus ligger på att ta oss igenom den lågkonjuktur som ligger framför oss.

– Bristen på vårdplatser i Sverige kräver prioritering av personalpolitiken för att garantera rekrytering, en god arbetsmiljö och därmed säkerställa patientsäkerheten. Ett lyhört ledarskap, respektfull dialog med medarbetarna och uppföljning skall prioriteras. Fler utbildningsplatser är en annan viktig del i det arbetet, säger Anna Zelvin (KD).

– Centerpartiet ser fram emot att få arbeta tillsammans med Alliansen även under kommande mandatperiod. Många frågor finns redan på Alliansens agenda och de kommer att genomföras.

Vi kommer att kraftsamla kring åtgärder för förebyggande hälsa och ökad folkhälsa för kronobergarna – eftersom den allra bästa vården är den som inte behövs, kommenterar Elizabeth Peltola (C).

– Vårdcentralerna måste bli lättare att nå. Tiderna måste bli fler och patienten skall möta känd personal. Det kräver att vi kan bemanna alla tjänster med fast personal.

Vi måste skapa arbetsplatser där personalen har inflytande och trivs. Väl fungerande vårdcentraler klarar att erbjuda fast läkarkontakt och att snabbt ge invånarna bra service, kommenterar Bo Bergsjö (L).

Ta ställning och dela artikeln