28 december, 2021

Aktuella läget i Kronoberg gällande Corona

Vi samtalar med Mikael Johansson, Regionstyrelsens ordförande, angående läget kring Coronaviruset. Aktuell statistik om smittspridning, vaccination och lite info om nya stationer för självtester. 

Micke, nya restriktioner finns på plats och det diskuteras mycket just nu om läget i Sverige och problematiken som observeras i Europa. Därför är det viktigt att dela aktuell information så att alla får en bild av hur det ser ut i Kronoberg.

Hur ser läget i Kronoberg ut när det gäller smittspridningen?
– Vi fortsätter att öka, v. 49 hade vi 171 fall, v. 50 var det 217 fall och v. 51 var vi uppe i 330 fall. Samtidigt ökar belastningen på sjukhusen där vi nu har 10 inlagda varav 2 vårdas på IVA. Andelen provtagna som är smittade ökar kraftigt. Förra måndagen hade vi ca 7,5 % positiva nu har vi 16% efter de första 1000 proverna.

Vaccinationen, hur är läget på den fronten?
– Precis innan jul var vi uppe i 87,6% av den vuxna befolkningen som hade fått minst en dos. Vi är samtidigt uppe i drygt 33% som har fått tre doser.

Stationer för självtest, vad innebär det?
– Ett enklare och smidigare sätt att hämta och lämna sitt självtest. Helt enkelt en automat där du hämtar och lämnar, istället för att belasta sjukvården när man ska beställa tid, hämta och lämna på vårdcentralerna.

Vad tror du om de kommande veckorna?
– Tyvärr tror jag att smittan kommer att fortsätta öka under minst 3-4 veckor till. Vi har sett att pandemin beter sig lite som övriga säsongssmittor, vilket i så fall innebär en fortsatt ökning. Samtidigt har vi ännu inte fått in den nya omikronvarianten i särskilt stor utsträckning, det kan påverka utvecklingen negativt när den kommer. Förhoppningsvis stämmer de preliminära data som finns, att omikron är lindrigare, vilket skulle lätta på trycket i sjukvården.

Och självklart måste vi upprepa rekommendationerna, säg vilka de är Micke.
– Vaccinera dig, håll avstånd, stanna hemma när du har symtom. Om du kan arbeta hemma ska du göra det. Undvik trängsel i kollektivtrafiken och följa anvisningar vid evenemang och offentliga tillställningar.
 

Ta ställning och dela artikeln