Magnus Gunnarsson

1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen, Kommunstyrelsens ordförande Ljungby
Kontakt 070-548 78 03
magnus.gunnarsson@ljungby.se