Sänk elpriserna med högkostnads-skydd i vinter och ny kärnkraft

Elpriserna är rekordhöga. Nu krävs akuta åtgärder för att trygga jobb, rädda företag och skydda plånböcker. Vi vill omedelbart införa högkostnadsskydd mot rödgröna elpriser. Högkostnadsskyddet ska betalas ut retroaktivt från och med augusti.

För att inte bara mildra konsekvenserna, utan långsiktigt sänka elpriserna, behövs mer elproduktion i södra Sverige. Moderaterna vill snabbt bygga ny kärnkraft i Sverige för att få ordning på elsystemet.

Varför är elpriserna så höga här hos oss?

Socialdemokraternas nedstängning av kärnkraften de senaste 20 åren är den främsta orsaken till den elkris som Sverige befinner sig i. Det har lett till högre elpriser, ett mindre stabilt elsystem och ökade utsläpp. Experter och ansvariga myndigheter varnade för detta, men Socialdemokraterna gick ändå vidare och drev nedstängningen genom riksdagen med en rösts övervikt[1].

I södra Sverige slår elpriserna rekord varje dag. De stora skillnaderna i elpris mellan södra och norra Sverige beror på nedstängningen av Ringhals 1 och 2. En studie från Energiforsk visar att om regeringen inte stängt kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 skulle elpriserna i södra Sverige varit 30-45 procent lägre[2]. Månadskostnaden för ett bundet elavtal på ett år för en snittvilla i södra Sverige var i augusti 2019 ca 1100 kronor/månaden i både södra och norra Sverige. I augusti i år är priset ca 12 400 kronor i södra Sverige och 3500 kronor i norra Sverige.

Vad vill Moderaterna göra för att få ner elpriset här och nu?

Det behövs akuta åtgärder för att snabbt mildra energikrisen. Moderaterna kommer genomföra tre åtgärder för att snabbt sänka elpriset.

  • Vi vill införa ett tillfälligt högkostnadsskydd för vintern 2022/2023 – högkostnadsskyddet ska vara på plats senast den 1 november

En moderatledd regering föreslår ett tillfälligt högkostnadsskydd för konsumenter under vintern 2022, enligt samma modell som i Norge. Om månadspriset överstiger en viss nivå kommer staten stå för en majoritet av den överskjutande kostnaden den månaden. Exakta nivåer utformas efter marknadsläget, men stödet kommer att ge hårt drabbade hushåll och företag ett betydande stöd till elräkningen. Högkostnadsskyddet finansieras genom tillfälligt slopad BNI-justering av biståndet, omfördelning från Klimatklivet, ökad vinst från Vattenfall och nyttjande av flaskhalsintäkter.

  • Aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i södra Sverige

I Sveriges kraftvärmeverk finns en outnyttjad kapacitet motsvarande 1000 till 2000 MW, att jämföra med 1800 MW i Ringhals 1 och 2. Denna kapacitet behöver aktiveras och Moderaterna vill att alla tillgängliga kraftanläggningar bidrar till elproduktionen.

  • Vi vill avskaffa kraftvärmeskatten

Kraftvärme är en källa till planerbar, stabil elförsörjning, ofta i anslutning till städer drabbade av elbrist. Den rödgröna kraftvärmeskatten har slagit hårt mot lönsamheten för kraftvärme i Sverige. Kraftvärmeproduktionen minskade omgående när skatten infördes. Branschen har konstaterat att det finns kapacitet motsvarande en kärnkraftsreaktor som inte används, främst till följd av bristande lönsamhet. Skatteverket har kommit fram till att skatten lett till minskade investeringar och dessutom konstaterat att den är ineffektiv ur miljösynpunkt.

  • Vi vill förstärka det gröna skatteavdraget

Sverige kommer behöva mer el för att klara klimatomställningen. Men innan vi har ny kärnkraft på plats måste vi skära ned på elkonsumtionen där det är möjligt för att säkerställa att elen räcker till där den behövs som mest.  Moderaterna vill göra det billigare för privatpersoner att göra investeringar som minskar elkonsumtion genom att förstärka det gröna avdraget. Förstärkningen innebär en ökad möjlighet till skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid investeringar i teknik för att minska elkonsumtion.

  • Krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet

All offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska minska sin icke-nödvändiga elförbrukning. Moderaterna kommer ge Energimyndigheten i uppdrag att stödja verksamheten i arbetet. Ett nationellt elbesparingsmål ska införas för myndigheter.

Rivstart för ny kärnkraft

Ny kärnkraft är den viktigaste åtgärden för lägre elpriser. Det är inte för att vi tycker särskilt mycket om just kärnkraft som teknik, utan för att kärnkraft är det energislag som erbjuder det vi behöver av energisystemet: planerbarhet, fossilbränslefrihet och lågt pris.

  • Bygg ny kärnkraft vid Ringhals. Stamnätet är redan på plats och har kapacitet för mer än Skånes årliga elförbrukning.
  • Slopa slutdatumet för kärnkraft i Sverige. Ge staten skadeståndsansvar för politiskt beslutade stängningar i förtid.
  • Möjliggör för ny kärnkraft. Avskaffa plats- och antalsbegränsningarna för kärnkraftsreaktorer. Tillsätt resurser för snabbare tillståndsgivning.
  • Låt varje kraftslag bära sina kostnader och få betalt för sina nyttor i elsystemet. Det premierar planerbarhet och ger lägre kostnader.
  • Snabbspår för tillstånd för kärnkraft. Idag ska sex statliga myndigheter yttra sig, det behöver effektiviseras. Tillståndsgivande myndighet ska få mer resurser och ansökningsavgiften ska avskaffas.

[1] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/riksdagen-rostar-om-ringhals

[2] https://sverigesradio.se/artikel/lagre-elpriser-med-mer-elproduktion-i-sodra-sverige