Nyhetsartikel
16 aug 2018

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, samlade åtgärder för att ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Brottsoffren behöver bättre skydd, bland annat genom skärpta straff, obligatorisk häktning, utvisning i fler fall och ökade möjligheter att använda fotboja.

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Idag är det inte så. Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. Andelen våldtäkter som klaras upp har minskat. En av tre kvinnor känner sig otrygga utomhus i sitt eget bostadsområde om kvällen.

I genomsnitt dödas 13 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation till. Under 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation med offret. Samma år anmäldes cirka 3 500 fall av grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.

– Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Det handlar om allvarlig brottslighet och våldet är ett omfattande samhällsproblem, säger Elisabeth Svantesson.

– Det här handlar om förkastligt våld som ofta sker på de platser och i de sammanhang som borde vara allra tryggast. Det behövs krafttag för att öka kvinnors trygghet och säkerställa att Polisen utreder alla brott där kvinnor utsätts för våld och hot. Åtgärder har vidtagits av såväl nuvarande som tidigare regeringar – men dessa har inte varit tillräckliga. Moderaterna har förslagit att Polismyndigheten förstärks med 10 000 fler medarbetare och att mer resurser tillförs hela rättsväsendet. Nu tar vi ytterligare steg för att skydda brottsoffren och lagföra förövarna, säger Ulf Kristersson. 

För att öka tryggheten för våldsutsatta föreslår Moderaterna:

  • Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, så att straffminimum höjs till fängelse ett år istället för fängelse nio månader och att straffmaximum höjs från fängelse sex år till fängelse tio år.
  • Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.
  • Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.
  • Kontaktförbud med fotboja ska användas i fler fall.
  • Våldtäkt ska leda till minst tre års fängelse.
  • En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas.
  • Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret. 


Läs mer här
Läs om förslaget i Expressen här.
Presentation från pressträffen bifogas