3 april, 2023

Vill (S) avveckla eller utveckla kärnkraften i Kalmar län?

Så var det bestämt: I Kalmar län är det fortsatt och ensidigt fokus på väderberoende elproduktion (sol- och vindkraft) som gäller enligt regionens viktigaste styrdokument, den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

På regionfullmäktige röstade Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i majoriteten (V och C) nej till oppositionens förslag att i RUS även inkludera kärnkraften som en förutsättning för att klara av en stabil elförsörjning, grön omställning och tillväxt.

Det är olyckligt. RUS styr vad regionen ska jobba med och för och företag som överväger att etablera sig i en region behöver klart och tydligt veta vilka spelregler som gäller. Beslutet sänder signalen att kärnkraften inte är önskvärd och riskerar att leda till uteblivna satsningar på elproduktion i länet.

Tidigare S- och MP-regeringar, med stöd av C och V, har genom politiska beslut bidragit till den förtida nedläggningen av fyra befintliga kärnkraftsreaktorer samt avbruten utveckling av nya reaktorer. Det har lett till effektbrist i elsystemet, minskad överföringskapacitet, ökat beroende av fossil elproduktion och höjda elpriser. Detta samtidigt som elproduktionen i landet behöver byggas ut kraftigt för att möta en förväntad fördubbling av elanvändningen 2045.

Moderaterna står tydligt upp för kärnkraften eftersom den bidrar till en planerbar, stabil och förutsägbar elförsörjning. Kärnkraftsel är dessutom fossilfri och lever upp till miljömål satta inom Agenda 2030. Det kaos som uppstått på energimarknaden är skapat av vänsterpartierna i landet. Det är något som hela svenska folket nu betalar dyrt för. Forskningsföretaget Energiforsks VD uppger att elpriserna hade kunnat vara upp till 50 procent lägre om Ringhals 1 och 2 inte hade lagts ner.

Nuvarande M, KD, L-regering med stöd av SD arbetar för att både främja befintlig kärnkraft och utveckla ny i Sverige. Socialdemokraterna velar. Å ena sidan har de fattat beslut om avveckling på sin partistämma och vill ha stöd att styra från övriga partier som vill lägga ner kärnkraften och kan då inte förespråka kärnkraft. Å andra sidan har S via sina fackliga ingångar inom främst industrin fått tydliga besked: kärnkraften behövs.

Redan 2015 skickade Socialdemokraterna i Oskarshamn ett brev till sin partikamrat och dåvarande statsminister Stefan Löfven där man lyfte diskussionen kring en nedläggning av O2-reaktorn och de negativa följderna av detta för Kalmar län i allmänhet och Oskarshamn i synnerhet. Under valrörelsen 2022 var Oskarshamns-profilen och regionrådet Peter Wretlund (S) tydlig i bland annat lokalmedia med att Socialdemokraterna gillar kärnkraft. Trots detta röstade Wretlund och partikamraterna på senaste fullmäktige alltså emot att i skrift nämna kärnkraften som en viktig källa för elförsörjningen i RUS.

Sverige, Kalmar län, industrin och medborgarna behöver tydliga besked: vill Socialdemokraterna utveckla eller avveckla kärnkraften? När partisekreterare Tobias Baudin (S) tillträdde 2021 så sa han till Norrbottens-Kuriren ”jag tror inte på kärnkraft” medan han nyligen skrev i Norrländska Socialdemokraten att ”kärnkraften är en viktig nyckel”. Sådana veliga besked duger inte för att bygga Sverige starkt. Det är dags för Socialdemokraterna i Kalmar län att tala ur skägget.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd

Robin Hanzl (M), ledamot regionala utvecklingsnämnden

Moderaterna i Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln