21 september, 2023

Vi vill att hela kommunen ska leva

Replik på debatt angående kommunpolitik i Nybro, publicerad 9 september. När Centerpartisterna Helen Danielsson och Henric Gustafsson skriver om hur glada de är för den nya ridanläggning är de inte sena att påpeka att alla partier inte ville gå vidare med renoveringen när upphandlingen var klar.

Vi ville inte gå vidare när vi fick se prisbilden på hela 50 miljoner kronor då det på flera andra ställen byggts och renoverats till ändamålsenliga lokaler för en betydligt billigare peng. Lokaler som är bra för både människor och hästar till en betydligt lägre kostnad.

Centerpartisterna lyfter även fram värderingar om att ”låta beslut ligga nära medborgarna” och att föreningar ”är en skola i demokrati”. Dyra lokaler är inte en förutsättning för dessa värderingar utan är grundbulten i allt föreningsliv!

De flesta idrottsanläggningar i Nybro ägs av kommunen eller föreningar, undantagen är exempelvis padelhallar och ridanläggningar. Nu när Nybro kommun gör en stor satsning på ridning får vi hoppas att det inte sker på bekostnad av de privata ridanläggningar som finns runt om i kommunen. Vi vill att hela kommunen ska leva och för att uppnå detta är hästnäringen en viktig pusselbit.

Med tanke på Nybro kommuns ekonomi och hur läget är inom skola, vård, omsorg och trygghet anser inte vi att det var en lämpligt prioritering att lägga 50 miljoner kronor på ridskolan. En investering som ökar kommunens driftkostnader med flera miljoner årligen.

Vi hade varit nöjda med en funktionell och bra ridanläggning istället för en av sydöstra Sveriges mest påkostade. Det finns ett uttryck som lyder ”need to have or nice to have”. En ridanläggning för 50 miljoner kronor är ”nice to have” men bra skola, fungerande vård, god omsorg och ett tryggt Nybro är ”need to have” och det prioriterar vi!

Blå Union för Nybro

Daniel Lindvall, gruppledare Moderaterna

Stefan Lagesson, gruppledare Kristdemokraterna

Ola Håkansson, gruppledare Liberalerna

Ta ställning och dela artikeln