9 september, 2022

Vi kommer bygga ny kärnkraft vid Ringhals och betala ut högkostnadsskyddet retroaktivt från augusti

Elpriserna är så höga att människor inte har råd att bo kvar i sina hem och företag går i konkurs. Hushåll och företag behöver stöttas här och nu. Moderaterna föreslår därför att högkostnadsskyddet ska betalas ut retroaktivt från augusti. Vi föreslår också att Vattenfall ska återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6. 

Socialdemokraterna har skapat elkrisen

Socialdemokraternas nedstängning av kärnkraften de senaste 20 åren är den främsta anledningen till Sveriges elkris. Den har medfört högre elpriser, sämre stabilitet i elsystemet och ökade klimatutsläpp. Magdalena Andersson skyller elkrisen på Ryssland. Men experter visar att stängningen av reaktorerna har haft en större påverkan på elpriset i södra Sverige än Rysslands krig haft. Läs mer om elpriserna här.

Regeringen har skapat elkrisen. En moderatledd regering kommer att prioritera att lösa den.

Retroaktiv utbetalning av högkostnadsskyddet för el

Moderaterna har tillsammans med KD, SD och L lovat att högkostnadsskyddet för hushåll och företag ska införa senast 1 november i år. Moderaterna föreslår nu att högkostnadsskyddet ska betalas ut retroaktivt, så att hushåll och företag kompenseras från och med augusti. Anledningen till det är att elpriserna redan har skjutit i höjden och pressar hushåll och företag. Många får i dagarna sin dyraste elräkning någonsin. I snitt 5000 kr i södra Sverige och 3600 kr i Mellansverige.

Vi vill återföra 90 miljarder kronor av Svenska kraftnäts kapacitetsavgifter till hushåll och företag. Det är fem gånger mer än regeringens elstöd förra vintern. Högkostnadsskyddet ska gälla för elpriser över en viss nivå. En betydande del ska gå till hushåll i södra och mellersta Sverige. Den exakta utformningen för stödet ska tas av fram Svenska kraftnät. 

Återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6

Moderaterna kommer i regeringsställning fatta beslut om att Vattenfall omedelbart ska påbörja arbetet med Ringhals 5 och 6 – som den socialdemokratiska regeringen beslutade att lägga ned vid regeringsskiftet 2014. Det kommer att öka elproduktionen och sänka elpriset i södra och mellersta Sverige.

Om regeringen inte hade stoppat planerna hade reaktorerna varit nästan klara i dag. Då skulle elsystemet varit stabilt och vi hade haft möjlighet att skydda oss mot de höga elpriserna på kontinenten.

Moderaterna har sedan tidigare föreslagit ett investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor för ny kärnkraft. Dessa kommer Vattenfall att kunna nyttja för att bygga nya reaktorer.

Ta ställning och dela artikeln