20 februari, 2023

Vi får möjligheter att styra från baksätet men är redo att leda

Replik på debattinlägg om kommunpolitik i Kalmar, inlägg publicerat 30 januari.”Det är oerhört provocerande att vänstermajoriteten nu säger sig vara nöjda med de förutsättningar som Kalmar kommun har, samtidigt som vi äntrar en lågkonjunktur.”

Det är dags att engagera sig och komma med nya idéer för Kalmars bästa. Vi har väldigt kompetenta tjänstepersoner som gör oerhört mycket men det krävs även lite fart och fantasi från våra majoritetspolitiker.

Kalmar kommun har några av Sveriges bästa förutsättningar. Vi har relativt lätt att rekrytera kompetent personal, erbjuda livskvalité och dessutom har vi ett universitet. Vi har dock en orimligt hög skatt. Det innebär att i 169 kommuner får invånarna behålla mer av sin lön och med tanke på att vi är den 33:e största kommunen i landet är detta naturligtvis helt orimligt. Det drabbar inte minst alla de som kämpar med höga elräkningar. Men också våra butiker och restauranger som givetvis drabbas när medborgarna har mindre pengar att spendera.

Kalmaralliansen har i flera år drivit på att vi, i samverkan med våra medarbetare, behöver effektivisera och förbättra kommunen. Vänstermajoriteten har kontinuerligt sagt nej till våra förslag.

Men framförallt lägger vi inte tillräckligt mycket pengar på att förekomma de kostnader som riskerar att bli påtagliga på lång sikt. Vi har i många år haft alldeles för låg elevpeng och det har bidragit till att skapa ett utanförskap i skolan. Nu behöver vi arbeta med två frågor samtidigt. Vi behöver dels ta hand om det utanförskap som bland annat lett till grov kriminalitet och nyrekrytering till gäng och dels arbeta på nya sätt som resulterar i att inte fler hamnar i ett utanförskap.

Eftersom vänstermajoriteten inte tagit in medarbetarna i arbetet för att effektivisera kommunen tvingas de och därmed även vi att budgetera med 80 miljoner i underskott. Börjar vi inte ta in medarbetarnas idéer och kompetenser för att utveckla och förbättra verksamheten är risken överhängande att kommunen kommer “tvingas” till stora generella besparingar 2024.

Vi har länge drivit att Kalmar kommun behöver arbeta mer strukturerat i sitt arbete för ett bättre företagsklimat. Även förslaget om att anställa en välfärdsstrateg som kan säkerställa att skattebetalarnas pengar inte går till välfärdsbrottslingar, bidragsbrott och liknande är något vi är nöjda med att ha fått igenom. Det kan få positiva effekter på ekonomin framåt. Vi får möjligheter att styra från baksätet men är redo att leda. Vi fortsätter med full kraft att göra oss redo för maktskifte 2026.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L), gruppledare

Ta ställning och dela artikeln