22 februari, 2023

Vem stängde den palliativa enheten på Västerviks sjukhus

År 2006 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att en palliativ enhet skulle startas på Västerviks sjukhus, just för att kunna ge patienterna i norra länet samma möjligheter till vård som de som bor i söder. Moderaterna och Kristdemokraterna har sedan dess kämpat envist för att detta skulle bli verklighet. Efter nästan 15 års kamp och processer öppnade en palliativ enhet på Västerviks sjukhus äntligen för ungefär två år sedan.

I höstas fick vi veta, via media, att enheten stängts i väntan på att ny personal skulle rekryteras. Känns detta igen? Samma visa som när behandlingsenheten på Västerviks sjukhus stängde ner på grund av personalbrist och sköra cancerpatienter drabbades. Då protesterade vi och enheten öppnade så småningom.

När vi nu i slutet av januari kunde läsa ett öppet brev från sjuksköterskor vid onkologiska dagvården i Västervik, där det framkom att enheten för palliativ medicin helt har upphört och att remisser omdirigeras till patientens hälsocentral, då är det dags för oss att protestera igen.

Sjuksköterskorna är upprörda och förtvivlade över att regionen utan förhandsbesked och handlingsplan, helt lägger ned ambitionen om en palliativ enhet. De efterfrågar beslutsredovisning och planerade åtgärder framöver. Det gör vi med. Det enda vi vet idag är att just nu finns det två anställda palliativa konsulter som ska stötta vårdavdelningarna i den palliativa vården, men några särskilda palliativa vårdplatser finns inte längre. Därmed saknas möjligheterna att tillgodose de behov som palliativa patienter har.

I och med nedläggningen av den palliativa enheten i Västervik är sjukvården återigen tyvärr ojämlik i Region Kalmar län, helt i strid mot gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. Hur många fler verksamheter ska drabbas av detta och anser inte regionmajoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) att patienter och personal förtjänar en verksamhet som är långsiktig?

Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna kommer inte att släppa denna fråga. Vi vill veta hur framtiden för den palliativa enheten på Västerviks sjukhus ser ut och kommer således ta upp detta på kommande regionfullmäktige i början på mars.

Vi, patienterna och medarbetarna förtjänar raka besked från den styrande regionmajoriteten.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Ta ställning och dela artikeln