6 september, 2022

Vård av äldre

Den patientgrupp som ökar mest är äldre, multisjuka patienter. En patientgrupp som är i stort behov av sjukvård med omfattande medicinering, och är i stora behov av såväl läkemedelsgenomgångar som läkarundersökningar. Många gånger är dessa patienter både sköra och har svårt att ta sig till sjukhus eller hälsocentral. Därför underlättar det för dem om vården kan utföras på plats i boendet om det är möjligt.

För att tydliggöra sjukvården för äldre vill Moderaterna inrätta ”äldremottagningar”. En äldremottagning är en del av en hälsocentral som under en eller ett par dagar i veckan erbjuder vård för äldre och anpassar den efter deras förutsättningar. Där ska vården ta hänsyn till äldres behov av helhetsöversyn gällande hälsotillståndet och förebyggande av sjukdomar. Mottagningen kan också erbjuda digitalt stöd från specialistvården vid behov.

Inom ramen för äldremottagningar kan vården utföras av en omsorgsläkare. Omsorgsläkaren jobbar i sin tur enbart med äldre på ett eller flera omsorgsboenden. Det går också att införa äldresjuksköterskor som kan göra hembesök och ge en tryggare och närmre vård, särskilt för de patientgrupper som av olika anledningar inte är inskrivna i hemsjukvården. I de kommuner där detta redan införts erhålls bättre stöd för att patienter ska hamna rätt inom vård och omsorg.

I dag utför kommunernas hemsjukvård en betydande del av den nära vården. Eftersom ambitionen är att kunna driva ännu mer nära vård så måste hemsjukvårdens och primärvårdens samarbete utvärderas. Avtalen mellan verksamheterna om vem som gör vad måste noga följa utvecklingen mot nära vård. Patienter ska inte behöva ramla mellan stolarna, och rätt huvudman ska utföra arbetsuppgifter de är bäst lämpade för.

Psykisk ohälsa bland äldre personer blir alltmer vanligt och beror många gånger på en känsla av ensamhet. Det kan dock många gånger kännas svårt att söka hjälp för ofrivillig ensamhet. En insats i arbetet med att förebygga ensamheten är att regionen tillsammans med ideella föreningar och organisationer erbjuder de äldre invånarna fler sociala mötesplatser genom ”social aktivitet på recept”.

Vi vill
• Inrätta äldremottagningar på hälsocentralerna
• Inrätta omsorgsläkare i samverkan med en eller flera av länets kommuner
• Inrätta äldresjuksköterskor som stöttar patienter och kan göra hembesök
• Utveckla och stärka samarbetet mellan hemsjukvården och primärvården
• Införa social aktivitet på recept

Ta ställning och dela artikeln