27 juli, 2022

Vår plan för att bygga ny kärnkraft

Socialdemokraterna har inte klarat av att värna, stötta och ständigt utveckla ett robust energisystem. Det borde vara ett grundläggande kriterium för regeringsduglighet. Men det testet har inte Socialdemokraterna klarat. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om en plan för att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Mellan en söndag och en måndag en vecka i juni skenade elpriserna ännu en gång i Sverige, med en prisökning på totalt sett 13 520 procent i landets tre största städer. Den prisökningen innebär att vi nu upplevt den dyraste juni månaden någonsin. Priset var en dag i slutet i juni över fem kronor kWh i Sverige. Vanligtvis brukar priser på två kronor kalla februarimorgnar ge krigsrubriker.

Det här stressar hushållen, det stressar Sveriges industri – och det stressar regeringen inför höstens val. Socialdemokraterna försöker antyda en omsvängning i sitt eget kärnkraftsmotstånd. Men det är närmast en politisk bluff, vilket också bekräftades av miljöminister Annika Strandhäll bara minuter efter att presskonferensen. Hon sa: ”Vi öppnar inte upp för ny kärnkraft, vi öppnar upp för nya samtal”.

Och när Vattenfall i tisdags gav det glädjande beskedet att de nu startar en förstudie om ny småskalig kärnkraft så betonade energiministern Khashayar Farmanbar att regeringen inte alls kan utlova de ändringar av lagar och regler som krävs för att ny kärnkraft ska kunna bli verklighet. Detta agerande följer ett gammalt socialdemokratiskt mönster att förhala och skjuta upp sådana frågor som kan riskera ett fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav. Men när de väl har fått makten, så forceras nya kompromisser och avtal fram.

Så här kan inte ett lands energisystem skötas. Sverige har inte råd med det, inte heller företagen och allra minst alla elkonsumenter.

Prischocken vi nu upplever är ett kvitto på ett energipolitiskt haveri. Fram till relativt nyligen hade Sverige ett energisystem i världsklass – välbalanserat över hela landet och med ett bärande ben i kärnkraft som är koldioxidfri, kostnadseffektiv och stabil.

Det är drygt 40 år sedan Sverige genomförde en elektrifiering utan motstycke i världen. Framsynta politiker såg värdet i att göra oss mindre beroende av oljeländerna och 70-talets oljekriser, och samtidigt insåg att stabil och billig elenergi är en enorm konkurrensfördel för svensk industri.

Efter åtta år av rödgrön politik är energisystemet slaget i spillror. Ringhals 1 och 2 lades ner i förtid och Vattenfalls planerade utbyggnad av Ringhals 5 och 6 stoppades av S och MP direkt efter valet 2014. Energisystemet är också skörare än någonsin. Förmågan att återstarta elnätet efter ett sammanbrott likt det som inträffade 2003 är kraftigt försvagad.

Ta ställning och dela artikeln