24 mars, 2023

Väl rutet om kulturen Malin Anell

Replik på debattinlägg om kulturpolitik, publicerat 17 mars i. Barometern. Malin Anell (S) har skrivit en viktig debattartikel om betydelsen av ett fritt kulturliv. Hennes engagemang i frågan är värt beröm.

Detta är nämligen en viktig fråga för oss moderater också. Kulturen och konsten ska vara fredad från politisk klåfingrighet vad gäller innehåll.

Tyvärr kunde Myndigheten för Kulturanalys redan förra mandatperioden i en rapport (”Utvärdering och analys: Så fri är konsten, den 6 juni 2021) konstatera att det i Sverige förekom politisk styrning från vänsterhåll av konsten, som påverkade eller riskerade att påverka konstnärer och kulturskapare negativt. Det handlade bland annat om att det i bidragsgivning ställdes särskilda politiskt motiverade krav på innehållet i konsten.

Den socialdemokratiska regeringens styrning pekades särskilt ut som ett problem. Minnesvärt är då flera tunga bokförläggare 2018 gick ut och varnade för hur bland annat dåvarande kulturminister i den S-ledda regeringen försökte styra innehållet i litteraturen. Det gavs även från samma politiska kant uttryck för att vilja styra innehållet i SVT:s nyhetssändningar.

Alltså: Allt detta under en S-ledd regering. Vi uttryckte vid flera tillfällen en oro över utvecklingen. Med socialdemokratiska kulturpolitiker som Malin Anell hoppas vi på en ljusare framtid för den fria kulturen i Sverige. Den behövs för att ta tempen på demokratins tillstånd och för att granska makthavare och beslutsfattare.

Som Moderater hoppas vi också att Malin Anell ska bejaka och våga driva en förändrad syn inom socialdemokratin vad gäller privatfinansierad kultur som komplement till den offentligt finansierade, samt ökade krav på kulturinstitutionerna att använda skattemedel mer effektivt. Det senare för att kunna frigöra offentliga medel, utan att ta resurser från till exempel sjukvården, och kunna stötta fler kulturutövare med pengar och på så sätt göra kulturen mer tillgänglig för länets invånare.

Det vore i sanning ett slag för den fria kulturen och konsten.

Pär-Gustav Johansson (M)

Carl Dahlin (M)

Robin Hanzl (M)

Regionala utvecklingsnämnden

Ta ställning och dela artikeln