31 augusti, 2022

Fokus på utbildning och kompetensförsörjning i Kalmar län

Många företag i länet efterlyser fler yrkesinriktade och praktiska utbildningar då bristen på rätt kompetens är en stor utmaning för dem. Behovet är stort inom till exempel industri, besöksnäring, hantverk och gröna näringar. Region Kalmar län har ett samordnande ansvar för länets kompetensförsörjning och kan driva på och underlätta för länets olika utbildningsaktörer att tillgodose de behoven.

För att möjliggöra för fler att studera på Komvux behöver regionen ta initiativ till ett avtal mellan kommunerna som möjliggör för den enskilde att gå utbildningar som inte finns i hemkommunen, men som finns i annan kommun.

Regionens fyra folkhögskolor erbjuder studenter en andra chans i utbildningssystemet som möjliggör den personliga resan mot ökad anställningsbarhet eller vidareutbildning. Men folkhögskolorna bör i högre grad än i dag erbjuda yrkesinriktade utbildningar som svarar mot kompetensbehovet i länet. En utbildning riktad mot länets besöksnäring, som är i stort behov av kompetens och inte kräver lika stora investeringar som till exempel en industriutbildning, är önskvärd. Folkhögskolorna har också goda förutsättningar att erbjuda fler utbildningar till enskilda uppdragsgivare.

Under Covid-19-pandemin visade folkhögskolorna god omställningsförmåga till ökad digital undervisning, en möjlighet, som tillsammans med filialverksamhet i fler kommuner, bör vidareutvecklas för att fler ska kunna ta del av folkhögskolornas utbildningar.

Vad gäller högre utbildning och forskning så har regionen i dag ett nära samarbete med Linnéuniversitetet. I ett avlångt län som Kalmar län är det viktigt att fördjupa samarbetet med andra lärosäten för högre utbildning som till exempel Linköpings universitet, som många gånger är det naturliga alternativet för invånare och företag i norra länsdelen.

Vi vill
• Att Region Kalmar län verkar för att det startas fler praktiska och yrkesinriktade utbildningar 20
• Ta fram avtal mellan kommunerna som möjliggör komvuxstudier i annan kommun än hemkommunen
• Att folkhögskolorna erbjuder fler yrkesinriktade utbildningar riktade mot branscher i länet med kompetensbrist
• Att folkhögskolorna i ökad utsträckning erbjuder utbildningar på distans och via filialer

Ta ställning och dela artikeln