12 januari, 2023

Tuffa tider kräver nytänk

”Kalmaralliansen tror på varje individs inneboende kraft och vilja att skapa en bättre framtid. Det är när vi tar till vara på denna drivkraft – inte minst hos våra egna kommunmedarbetare – som vi skapar goda förutsättningar för vår gemensamma välfärd, för att garantera vård, skola och omsorg med hög kvalité för alla.”

Vi går nu in i ett nytt år med nya möjligheter, men också nya utmaningar. Vi har tuffa år bakom oss och dessvärre kommer antagligen kommande år bli än värre. 2023 förväntas bjuda på sin beskärda del av utmaningar med hög inflation, stigande räntor och än högre priser på el, drivmedel och basvaror. I sådana tider är det viktigt att hålla i pengarna, prioritera klokt och se över sitt hus om det finns något vi kan göra annorlunda för att ha mer pengar över till det viktigaste. För de flesta är det ett självklart förhållningssätt när vi handskas med vår privatekonomi.

Kalmar kommun kunde varit i ett mycket bättre kostnadsläge om vi arbetat strukturerat med att ta vara på medarbetarnas idéer på att effektivisera och förbättra verksamheten. Vänstermajoriteten har varit för passiva och nöjda, vilket inte skapat tillräckligt bra förutsättningar framåt. Vi är rädda att resultatet av detta framledes blir besparingar och nedskärningar istället av att utveckla och effektivisera verksamheten.

Vi i Kalmaralliansen är stolta över vårt budgetförslag som är resultatet av ett kontinuerligt långsiktigt arbete där samtal med experter och tjänstepersoner ligger bakom våra förslag. Grunden i vänstermajoritetens budget är vi överens om, då den är just grundläggande. Men vi vill mer, mycket mer. Det är i kommunerna som människors vardag formas. Det är kommunen som ser till att vi har rinnande drickbart vatten i våra kranar. Det är kommunen som ser till att de mest utsatta kan få stöd vid behov.

Det är också kommunen som har det stora ansvaret att utbilda våra barn och ta hand om våra äldre. Men vem eller vad är då kommunen? Ja, det är inte det gula stenhuset på Stortorget eller den politiska ledningen. Kommunen är alla de över 6 000 människor som varje dag går till jobbet och arbetar för att göra vardagen bättre för Kalmars invånare.

Det är därför vi vill satsa på just våra medarbetare för att skapa en effektiv framåtlutad organisation, som bättre och klokare löser de problem som Kalmarbor har. Det måste finnas ambitioner, idéer och en vilja att ta till vara på alla kloka idéer som våra fantastiska medarbetare har för att utveckla, förbättra och effektivisera den kommunala verksamheten – för att inte bara kunna upprätthålla utan också stärka vårt gemensamma välfärd.

Kalmar, som är landets 31:e största kommun, har betydligt bättre förutsättningar än många andra kommuner att lyckas. Trots det har Kalmar oerhört hög skatt och de enda effektiviseringar som den ideologiskt splittrade majoriteten kan frambringa är att underbudgetera anslagen till verksamheter. Det är också stor sannolikhet att de tvingas lägga ett generellt sparbeting enligt “osthyvelprincipen” för 2024, något vi vänder oss emot.

Något av det viktigaste vi har att arbeta med är att ge alla elever rätt förutsättningar och stöd i skolan. Om vi inte lyckas med detta uppdrag riskerar samtidigt flera av våra ungdomar i förlängningen att hamna i ett utanförskap som leder till stort lidande och kostar samhället stora resurser. Vi förtroendevalda har till uppgift att ge alla elever rätt förutsättningar så att de kan klara sin utbildning. Det är därför vi vill satsa mer på bland annat skolan. Elevpengen i Kalmar kommun är alldeles för låg och Kalmaralliansen vill höja resurserna till skolan med 10 miljoner.

Kalmaralliansen har 111 punkter i budgeten som alla vore bra för Kalmar. Några ytterligare exempel är en storsatsning på kost i omsorg och skola, projekt mot ensamhet bland äldre, satsningar på hållbarhet, ökat fokus på kvalitetsarbetet med nåbara mål och avskaffandet av TTF för omsorgspersonal. Vi fortsätter satsa mer på att samarbeta inom trygghetsområdet och i vår budget finns det pengar för att ordningsvakterna ska kunna fokusera på trygghetsskapande arbete och inte behöva vara parkeringsvakter. Det finns medel för att fritidsgårdarna ska kunna vara öppna när eleverna är lediga, nämligen på kvällar och helger.

I vår budget har vi lagt mycket kraft på satsningar som, om vi inte hanterar det idag, blir dyrare i framtiden.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L), gruppledare

Ta ställning och dela artikeln