22 november, 2023

Tillsammans tar vi ansvar för Kalmar län

Vi Moderater och Kristdemokrater är stolta över att få bo och verka i Kalmar län. Även om vårt län tidvis har stora utmaningar så har länet stora tillgångar och är framgångsrikt inom många områden.

Men trots det kan vi inte slå oss till ro. Det finns alltid förbättringar att göra. Dessutom har vi som regionpolitiker ett tungt ansvar att anpassa oss till nya utmaningar. Vi vill också ge regionen bästa förutsättningar att utvecklas. Därför har vi i år – inför vårt budgetarbete – tagit hjälp av pensionärs- och funktionshinderorganisationerna, regionens verksamheter samt andra regioner för att kunna samla lösningar på regionens utmaningar.

Just nu färgas vår tillvaro av krig och ekonomisk kris. Därför har vi i Moderaterna och Kristdemokraterna i år presenterat en återhållsam oppositionsbudget, där vi fokuserar på att utföra regionens verksamhet så effektivt som möjligt. Vi har valt att ställa oss bakom den politiska majoritetens förslag till ekonomiska ramar och arbeta med förbättringsförslag inom dessa ramar.

”Vår ledstjärna är att prioritera de invånare i länet som behöver regionens hjälp och stöd mest. Våra invånare ska få vård i tid, regionens service ska finnas i hela länet och utvecklingen inom såväl privat som offentlig sektor ska gå framåt. För oss är prioriteringarna självklara. En tillgänglig vård – oavsett om du är ung eller gammal – måste alltid komma först.”

Malin Sjölander, regionråd

Under det gångna året har alla partier i regionen krokat arm och tillsammans arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i balans, något våra två partier strävat efter under lång tid. Vår förhoppning är att detta arbete nu kan fortsätta, likt vi hjälptes åt under pandemiåren. I vår budget ställer vi därför en rad konkreta förslag på hur vi kan arbeta för att få ordning på ekonomin.

Vår ledstjärna är att prioritera de invånare i länet som behöver regionens hjälp och stöd mest. Våra invånare ska få vård i tid, regionens service ska finnas i hela länet och utvecklingen inom såväl privat som offentlig sektor ska gå framåt. För oss är prioriteringarna självklara. En tillgänglig vård – oavsett om du är ung eller gammal – måste alltid komma först.

Därför lägger vi ett skarpt förslag om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. I nuläget får endast 19 procent av de unga behandling eller utredning i tid. Så ska det inte vara, så kan det inte fortsätta. Vi lägger också förslag om att arbeta med äldremottagningar och att använda regeringens statsbidrag till att öppna vårdplatser som motsvarar patienternas behov.

Vi är också väl medvetna om att det behövs skickliga medarbetare för att klara detta. Därför lägger vi en rad förslag på att stärka villkoren för medarbetarna samt att aktivt verka för att behålla de som redan arbetar i regionen och att locka tillbaka de seniora medarbetarna.

Vi vet idag att många av våra budgetförslag från tidigare år så småningom blir genomförda även om de inte bifalls i budgetarbetet. Det är vi tacksamma för. Därför hoppas vi nu att alla utställda löften om att kroka arm och hjälpas åt för att lösa regionens ekonomiska situation hålls och att fler av våra förslag kan bli verklighet.

Malin Sjölander (M)

Jimmy Loord (KD)

Pär-Gustav Johansson (M)

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Carl Dahlin (M)

Ta ställning och dela artikeln