6 september, 2022

Tandvården i Kalmar län

Folktandvården i Region Kalmar län har ett gott anseende och erbjuder tandvård med hög kvalitet och tillgänglighet, men personalomsättningen är oroväckande hög. Det är Folktandvården som har det övergripande ansvaret för barn- och ungdomstandvården i länet. Det innebär att Folktandvårdens tandläkare primärt måste ägna sig åt barntandvård.

När Folktandvården anställer nyutbildade tandläkare blir deras huvudsakliga sysselsättning vård av barn och unga samt akuttandvård. Detta tillfredsställer inte utvecklingslusten hos dessa tandläkare, som då söker sig till andra regioner eller till privattandvården för att under handledning kunna utvecklas brett till goda kliniker.

Inom de närmsta åren kommer många tandläkare att gå i pension vilket gör att de måste ersättas av nyutbildade kolleger. För att dessa ska kunna utvecklas som kliniker behövs handledare. Detta kan utföras av tandläkare som gått i pension eller andra kvalificerade allmäntandläkare, kliniskt aktiva eller ej och i alla åldrar, men med bred klinisk erfarenhet och som kan ställa sig till förfogande som handledare. På så sätt blir regionen mer attraktiv som arbetsgivare och fler tandläkare stannar kvar inom organisationen.

Vidare behövs en bättre samverkan med kommunerna i länet så att Folktandvården bjuds in till förskolor och skolor för att informera om vikten av god munhälsa. På så vis förebyggs karies och därmed minskar behovet av framtida tandvård hos barn och unga. Dentalindustrin med tandborstar och tandkräm hjälper gärna till med material i detta arbete.

Vi vill
• Införa kvalificerad handledning till nyanställda tandläkare inom Folktandvården
• Öka det förebyggande samarbetet med länets kommuner för att främja munhälsan

Ta ställning och dela artikeln