13 december, 2023

Sydoststämman 2024

Varmt välkomna till Sydoststämman 2024!

Härmed kallas samtliga medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet i Kronoberg, Blekinge och Kalmar till gemensamma distriktsstämma. 

Datum 27 januari 2024 klockan 13:00 – ca 18:00 därefter stämmobankett.

Incheckning: 12:30

Distriktsstämman kommer att äga rum på Elite Stadshotellet Växjö. Du tar dig enklast till hotellet med bil (kostnadsbelagd parkeringsplats finns på ett torg bredvid) eller med tåg och går den korta biten från stationen till hotellet.

Distriktsstämman är Moderata Ungdomsförbundet i Kronoberg, Blekinge och Kalmar högsta beslutande organ, där beslutar vi om politiska ståndpunkter, en ny distriktsstyrelse och MSU-råd väljs. På kvällen vankas traditionsenliga stämmobankett. Detta är något du inte vill missa, så se till att anmäla dig direkt!

Nedan kommer information om deltagande som gäller för medlemmar i respektive distrikt:

KRONOBERG
Deltagande på Sydoststämman är kostnadsfritt för medlemmar i Kronoberg.
Bor du i Växjö får du inte hotellboende. Medlemmar utanför Växjö kommun kan få boende. Kontakta isåfall Emma Falkbacken vid behov.

Motioner:
Motioner skickas till distriktsordförande Emma Falkbacken, mejl [email protected]. Skriv ”Motion” i ämnesraden på mejlet. Motionen ska vara en bifogad fil i word-format. Du kommer att få en bekräftelse när motionen har mottagits och är korrekt inskickad.
Motioner ska skickas in senast 13:e januari 2023 23:59.

Kandidaturer och nomineringar:
Kandidatur- och nomineringsstopp är den 9:e januari. Kandidaturer och nomineringar mejlas till valberedningens ordförande Anton Olsson via [email protected] Har du frågor till valberedningen tar du kontakt via mailen ovan.

BLEKINGE
Deltagande på Sydoststämman är kostnadsfritt för medlemmar i Blekinge. Att medverka på stämmobanketten, resa till och från samt boende i Växjö är kostnadsfritt för distriktets medlemmar.

Motioner:
Motioner skickas till distriktsordförande Hannes Wettergren, mail: [email protected]. Skriv ”Motion” i ämnesraden på mejlet. Motionen ska vara en bifogad fil i word-format.
Du kommer att få en bekräftelse när motionen har mottagits och är korrekt inskickad.
Motioner ska skickas in senast 13:e januari 2024 23:59.

Kandidaturer och nomineringar:
Kandidatur- och nomineringsstopp är den 9:e januari. Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningens ordförande Elin Petersson via [email protected]. Har du frågor till valberedningen tar du kontakt via mailen ovan.

KALMAR

Deltagande på Sydoststämman är kostnadsfritt för medlemmar i Kalmar. Att medverka på stämmobanketten, resa till och från samt boende i Växjö är kostnadsfritt för distriktets medlemmar.

Motioner:
Motioner skickas till distriktsordförande Elvira Bergh, mail: [email protected] Skriv ”Motion” i ämnesraden på mejlet. Motionen ska vara en bifogad fil i word-format.

Du kommer att få en bekräftelse när motionen har mottagits och är korrekt inskickad.
Motioner ska skickas in senast 13 januari 2024 23:59.

Kandidaturer och nomineringar:
Kandidatur- och nomineringsstopp är den 9 januari 2024 23:59. Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningens ordförande Måns Linge via [email protected]. Har du frågor till valberedningen tar du kontakt via mailen ovan.

_________________________________________________
Moderata Ungdomsförbundets alkoholpolicy gäller under hela stämman. Deltagare som bryter mot denna kommer att skickas hem samt debiteras full kostnad.
_________________________________________________
Vid utebliven närvaro utan giltiga skäl kommer du att faktureras fullt ut för kostnaden för stämman. Avanmälan ska ske senast 13 januari 2024.

För externa gäster samt observatörer kostar deltagande på stämman, bankett och övernattning 1700 kr.

Fakturor för deltagande skickas ut efter stämman. 
_________________________________________________
För att äga rösträtt vid stämman krävs följande:
1. För att erhålla rösträtt på distriktsstämma ska icke ny medlem ha varit medlem i distriktet sex veckor före stämman. Ny medlem ska ha varit medlem i distriktet två veckor före stämman.
2. Att man har betalat 2024 års medlemsavgift två veckor innan stämman, d.v.s den 12 januari.
3. Att man anmält sitt deltagande senast den 12 januari.
__________________________________________________
Vid frågor kontakta din distriktsordförande eller stämmogeneral Simon Borup Swalander, 0729651757,

Emma Falkbacken, 0708557745

Elvira Bergh, 0725016006

Hannes Wettergren, 0733308968

Ta ställning och dela artikeln