4 november, 2022

Står röntgen i Vimmerby inför stängning?

Öppet brev angående röntgen-mottagningen i Vimmerby:

Det har kommit till vår kännedom att en MBL 11 (verksamhetsförändring) inom kort skall hållas på röntgen i Vimmerby med anledning av bemanningskrisen. 

Då sjukskötersketjänsterna snart blir vakanta och endast en undersköterska kvarstår som ordinarie personal, är regionens förslag till verksamhetsförändring att röntgen i Vimmerby ”pausas” från och med årsskiftet.

Moderaterna och Kristdemokraterna känner igen detta mönster: intensiven i Oskarshamn och palliativa enheten i Västervik är exempel på verksamheter som lagts ned då bemanningen ej kunnat säkras. Ödet för röntgen i Vimmerby bekymrar oss, är det en stängning vi står inför vid årsskiftet? 

För de boende i Vimmerby med omnejd kommer en stängning, om så temporär, att innebära en markant försämrad service samt tillgänglighet till vård. Det rimmar illa med det av regionen annars så omfamnade begreppet ”nära vård”.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill därför att personalutskottets ordförande Lena Granath (V) redogör för oss i allmänhet, och Vimmerby-borna i synnerhet, vilka bemannings/rekryterings-åtgärder som planeras för att skyndsamt återöppna röntgen i Vimmerby.

Vi vill samtidigt få Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) löfte om att stängningen (”pausningen”) inte kommer att bli permanent.

Carl Dahlin (M), regionråd Region Kalmar län
Jimmy Loord (KD), regionråd Region Kalmar län
Niklas Gustafsson (M), 1e vice ordförande Vimmerby kommunstyrelse
Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot och ledamot i regionfullmäktige 

Ta ställning och dela artikeln