3 april, 2023

Socialdemokraterna gnäller i sandlådan

Efter några svulstiga försök från Socialdemokraterna i regionen att misskreditera landets nytillträdda regering, är det på sin plats att nyansera debatten en smula liksom att sätta fokus på sakfrågorna.

Vi hade såklart kunnat stanna i Socialdemokraternas sandlåda och ifrågasatt deras ”brutna” vallöften om bland annat gratis vård för äldre liksom ägnat oss åt allehanda pajkastning, men vi har inte tid att stanna där. Både vi och länets sossar vet ju att det återstår mer än tre år att infria vallöften.

Ingen, vare sig de eller vi, har sagt att allt kan eller ska ske under de första månaderna. Det kommer ta tid att rätta till allt som Socialdemokraterna under åtta år ställde till med. Vi behöver bara nämna frågor som el- och bränslepriser, integration och (o)tryggheten så vet de allra flesta vad vi menar.

Sedan maktskiftet i höstas leds regeringen av oss moderater som ihop med KD och L samt med stöd av SD har ett organiserat samarbete som grundas i Tidöavtalet. Det omfattar sex områden där politiska reformer utarbetas och genomförs för att lösa Sveriges stora samhällsproblem – flera av dem resultatet av åren då Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrde vårt land i fel riktning.

Under de första 100 dagarna inom det första området som handlar om hälso- och sjukvård har bland annat en dubblerad satsning på att öka antalet vårdplatser i landet aviserats, samt en rad överenskommelser initierats med Sveriges Kommuner och Regioner som bland annat avser utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna, främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Under de första 100 dagarna inom det andra området som handlar om skolan har bland annat över en miljard kronor satsats för att under 2023 öka tillgången till speciallärare, specialpedagogiska insatser, till läromedel av hög kvalitet, till anslaget till Läslyftet samt lovskola även för yngre elever.

Under de första 100 dagarna inom det tredje området som handlar om tillväxt och hushållsekonomi har bland annat elstöd till hushåll redan betalats ut och Svenska Kraftnät ska nu ta fram ett elstöd till företag, skatten sänkts för personer över 65 år som arbetar, drivmedelsskatten sänkts och skattenedsättningen på jordbruksdiesel förlängts.

Under de första 100 dagarna inom det fjärde området som handlar om migration har bland annat Migrationsverket, Polisen och Skatteverket fått i uppdrag att utöka arbetet vad gäller återvändande, Regeringen har beslutat att sänka nivån av kvotflyktingar till 900 från tidigare 5 000 per år och Migrationsverket har fått i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd.

Under de första 100 dagarna inom det femte området som handlar om klimat och energi har bland annat förslag lagts om att ta bort förbudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer, finansieringen till Strålsäkerhetsmyndigheten ökat, incitamenten ökat för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft, kraftigt utbyggd laddinfrastruktur påbörjats samt omprövningen av vattenkraftverkens miljötillstånd pausats.

Under de första 100 dagarna inom det sjätte området som handlar om brottsbekämpning har bland annat utredningar om anonyma vittnen och visitationszoner samt hur kapaciteten kan ökas på häkten och anstalter tillsats, arbetet med regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck trappats upp samt nu ska oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg kriminaliseras.

Mycket är bra i Sverige, men så mycket mer behöver bli bättre varför också väldigt mycket mer än ovan är på gång. Den som vill följa arbetet gör det enklast via kanaler såsom regeringens hemsida. Alla, inklusive Socialdemokraterna i Kalmar län, är välkomna att stödja detta om de orkar lämna sandlådan och sin gnälliga pseudodebatt.

Marie Nicholson, riksdagsledamot

Lars Engsund, riksdagsledamot

Ta ställning och dela artikeln