23 februari, 2023

Socialdemokraterna flyr ansvaret för vårdköerna

Replik i debatt om svensk sjukvård, tidigare inlägg publicerat 13 februari.”Lena Hallengren, Socialdemokraterna, ondgör sig i Barometern över att riksdagen röstat ner Socialdemokraternas förslag om att försvåra för personer och regioner som har avtal och försäkringar med privata vårdgivare.”

Att Hallengren är upprörd är helt logiskt som företrädare för ett parti som skräms mer av sjukvårdsförsäkringar än av gängskjutningar.

Svensk sjukvård håller över lag mycket god kvalitet men lider samtidigt av allvarliga problem i form av bland annat för få vårdplatser, bristande kompetensförsörjning och långa vårdköer. Det är problem som Socialdemokraterna fatalt misslyckats med att åtgärda. Under Socialdemokraternas tid i regeringsställning mer än fördubblades vårdköerna. Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna att alla cancerpatienter skulle få vård inom fyra veckor.

Men efter åtta år med deras politik får nu färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancervård i tid och inte ens var tredje man med prostatacancer. Detta är ett enormt misslyckade och löftessvek som Socialdemokraterna nu försöker fly genom att attackera de privata sjukförsäkringarna.

Socialdemokraternas förslag om sjukförsäkringar fokuserar på att försvåra och försämra valmöjligheterna för patienter. Vi moderater väljer i stället att angripa de långa vårdköerna och dess grundorsaker. Den nya moderatledda regeringen har rivstartat detta arbete. I budgeten för i år avsätts exempelvis två miljarder kronor för att genom ett prestationsbaserat system öka antalet vårdplatser, samt tre miljarder kronor för att korta köerna och förbättra tillgängligheten över hela landet.

Regeringen har även påbörjat arbetet med att ta fram en nationell plan för vårdens kompetensförsörjning liksom arbetet att inrätta en nationell vårdförmedling. I Region Kalmar län har vi moderater länge påtalat vikten av att se över antalet vårdplatser på samtliga avdelningar på länets tre sjukhus för att undersöka var regionen måste inrätta fler vårdplatser. Något som Socialdemokraterna i regionen tydligen anser inte behövs, trots att flera medborgare i dag väntar längre på vård än vad vårdgarantin föreskriver. Men trots att Socialdemokraterna förkastar goda moderatförslag, har de inga egna att komma med för att korta köerna. Det säger allt om partiets prioriteringar.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot

Lars Engsund (M), riksdagsledamot

Malin Sjölander (M), oppositionsråd

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd

Carl Dahlin (M), oppositionsråd

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot, gruppledare Socialutskottet

Ta ställning och dela artikeln