25 januari, 2024

Skattemedel riktas till jobbkurser

Replik i debatt om folkbildning, tidigare inlägg 19 januari i Barometern. I tuffa tider är det inte bara en vilja utan ett tvång att prioritera. Allt räcker inte till alla.

Tiderna till trots har regeringen för första gången sedan 2018 ökat anslagen till folkhögskolornas deltagarveckor (något S-regeringen alltså inte gjort trots högkonjunktur) liksom tillskjutit 100 miljoner kronor till Sveriges folkhögskolor för att bland annat prioritera kurser som leder till jobb. På så sätt kan de som idag står utan jobb vara bättre rustade för arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. Helt rätt prioritering menar vi. Kurser som inte direkt är kopplade till ett yrke får se sig nedprioriterade vad gäller riktade skattemedel – åtminstone nu under lågkonjunkturen.

Mot detta går Sveriges Lärare Folkhögskola i taket. De måste blivit så pass upprörda redan i första paragrafen över att vi, Moderater, har mage att ifrågasätta något de representerar att de slutade läsa. Hade de dock läst allt hade de också säkerligen förstått att vi inte alls har något emot folkbildning, även om det handlar om jägarexamen, knyppling, yoga eller karamellkokeri. Men vi är krassa och inser samt försöker förmedla att skattemedel i tider såsom dessa inte räcker till allt och då väljer regeringen att prioritera de kurser som leder till jobb av ovan förklarad anledning. Vi kräver inte att Sveriges Lärare Folkhögskola ska acceptera det, men begripa det gör de säkert.

Dessutom är allt inte statiskt, även om Sveriges Lärare Folkhögskola inte verkar vara särskilt villiga att se det enligt insändaren i tidningen. Detta till trots: Folkhögskolorna har både under flyktingkrisen liksom pandemin visat på stor anpassningsförmåga både till nya arbetssätt, förändrad ekonomisk ersättning liksom tillflöde av studenter. Det är bra och vi är trygga i att dessa tuffa tider som är lågkonjunkturen, så kommer det att mötas på bästa sätt av folkhögskolornas ledning och på så sätt kommer även Sveriges Lärare Folkhögskola att se varför vi prioriterar att lägga skattemedel på kurser som leder till arbete före dans, vävning, kroki och biodling.

Carl Dahlin (M), regionråd

Robin Hanzl (M), ledamot

Folkhögskolestyrelsen, Region Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln