23 december, 2022

Debatt: S, C och V kan inte hålla sina löften till medborgarna i norra länet

Under det gånga året har ambulansen i Hultsfred testat hur en så kallad bedömningsbil kan ge en tryggare och närmre vård till invånarna i nordvästra delen av länet. Bilen används inte för patienttransporter utan bland annat för att snabbt vara på plats för bedömning och provtagning.

När Moderaterna och Kristdemokraterna besökte ambulansstationen i Hultsfred i våras fick vi en mycket detaljerad och tydlig redogörelse för hur verksamheten fungerat första halvåret, statistik över hur många patienter som fått trygg vård i hemmet och siffor på hur många som sluppit onödiga resor till akuten. Under de första månadernas verksamhet hade 250 patienter fått hjälp, provtagning och rätt vård på hemmaplan i stället för lång resa till akuten i Västervik eller Oskarshamn. Det kallar vi nära vård.

Projekttiden för denna verksamhet går ut vid årsskiftet. Både M och KD har velat permanenta verksamheten och låta den ingå i den ordinarie verksamheten. När vi tog upp detta på regionstyrelsen i maj, blev löftet att beslut skulle fattas i oktober. Dock senarelades ärendet till december. Men ärendet uteblev. Trots att M och KD agerade under regionstyrelsen på luciadagen valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att lägga verksamheten i malpåse utan att någon utvärdering gjorts. Och trots att de lovat det motsatta redan i maj.

Det är beklämmande att de så grovt sviker löftena mot såväl patienter som mot de medarbetare som lagt stort engagemang och tid på att utveckla en god och nära vård.

Vi i M och KD lovar att fortsätta kämpa för att hela Kalmar län ska få tillgång till bedömningsbilar i framtiden. Vi kommer vara en stark motkraft när S, C och V nedmonterar vården i nordvästra länsdelen utan några underlag. Och vi kan med sorg konstatera att ”nära vård” för regionmajoriteten mer är ord på ett papper än faktiska handlingar som gör skillnad för patienterna på landsbygden.

Malin Sjölander (M)
Jimmy Loord (KD)

Ta ställning och dela artikeln