23 januari, 2023

Rensa upp i den byråkratiska snårskogen

”Pappersarbete. Myndighetsblanketter. Byråkrati. Man känner hur energin rinner ur en av att bara läsa orden. Hur många avskräcks inte från att våga starta företag av alla vittnesmål om krångliga regler och osmidiga myndighetskontakter?”

Hur många smarta affärsidéer slutar som bara just idéer? Tänk om vi kunde ge friare spelrum till Sveriges påhittiga och drivna företagare. Vilken skjuts vi skulle kunna få på svensk ekonomi och på jobbskapandet!

Det är drivkraften som är så viktig för den svenska ekonomins utveckling. Drivkrafter som inte enbart återfinns i företagande. Däremot finns det inget företagande utan den och Sverige behöver bättre förutsättningar för fler företag ska få möjlighet att utvecklas och växa.

Svenska företagare har kämpat i uppförsbacke länge. Efter en utdragen pandemi som direkt övergick i el- och inflationskris närmar sig nu många företag ruinens brant. Aldrig förr har det varit så angeläget att lätta kostnadstrycket på företagen, så att vi kan undvika konkurser och arbetslöshet. Att minska de byråkratiska bördorna är ett av de mest effektiva sätten. Det vore inte bara en vinst för företagen, utan faktiskt för alla svenskar.

Skattebetalarna sparar pengar på färre myndighetstjänstemän och företagarna kan lägga tid på att bedriva sin verksamhet, tjäna pengar, anställa och generera skatteintäkter. Win-win-win. Därför borde vi rivstarta en avregleringsvåg från Bryssel, via riksdagen och ut till alla svenska kommunhus. Då kan vi snabbare komma tillbaka till tillväxt och stabila ekonomiska utsikter.

Sverige är idag överbyråkratiserat och regelkrånglet är ett av de absolut största problemen för svenska småföretag. I stort sett alla som driver företag kan ge exempel från sin vardag om en alltför tungrodd svensk byråkrati. Man måste komma ihåg att varje timme som en företagare måste lägga på pappersarbete är en timme de inte kan ägna åt att utveckla sitt företag.

Varje timme i telefonkö till myndigheterna kan vara en utebliven affär. Varje krona en företagare måste lägga på dyra jurister är en krona de inte kan betala löner med. Växande byråkrati är lika med växande arbetslöshet. I tuffa tider som dessa har vi inte råd att fortsätta som om inget hänt. Varje sten måste vändas för att förbättra företagsklimatet och lindra krisernas konsekvenser för småföretagen.

Moderaterna vill se ett bindande direktiv på EU-nivå som tvingar medlemsländerna att lägga fast en plan om hur regelbördan för småföretagen ska minska avsevärt på alla nivåer. Det räcker inte att regelbördan från Bryssel minskar – det måste den också göra från svenska staten och från Sveriges alla kommuner. Dessutom måste Sverige sluta övertolka EU-regler in absurdum, så att konkurrensen blir rättvis.

Moderaterna är småföretagarnas parti och vi kommer kämpa för att skapa schysstare förutsättningar för dem och deras anställda.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun

Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker

Ta ställning och dela artikeln