10 juni, 2022

Regionalt stöd kan rädda landsbygdsmackar

En hotande mackdöd riskerar att slå hårt mot landsbygden i Kalmar län. Den lokala macken är många gånger ett av få serviceställen som gör det möjligt att bo och leva på landsbygden. Den 1 juli i år träder nya direktiv från MSB i kraft, som innebär att alla mackar måste ha korrosionskyddat sina rör och tankar för att få fortsätta sälja drivmedel. Det innebär för mindre mackar en stor kostnad och investering som inte går att finansiera utan stödåtgärder.

Vi har i dag besökt Virserums Bilservice som är en av sju fristående mackar i Kalmar som ännu inte rostskyddat rör och tankar. Företaget har nu sökt anstånd för åtgärden i två år hos MSB och hoppas på ett positivt svar.

– Vi moderater ställde redan för ett år sen krav på att Region Kalmar län skulle inventera vilka mackar som hotades av nedläggning på grund av de nya MSB-direktiven och vi pressade på för att regionen också skulle se över sina möjligheter att stötta dem ekonomiskt. Nu har regionen beslutat om ett nytt stöd och vi har uppmanat Gulf-macken i Virserum att söka det. Vi kommer att jobba för att det beviljas, säger Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd i Region Kalmar län

– Under de senare åren har allt fler bensinmackar försvunnit på landsbygden i Kalmar län. Med det har också många gånger den sista servicepunkten försvunnit. Dagens bränslepriser gör livet på landsbygden svårare, finns dessutom närmaste mack långt bort är det dubbel trubbel. Många Virserumsbor arbetspendlar och är bilberoende, därför är mackens fortlevnad viktig för bygden. Trots att S/C/L-majoriteten initialt var negativt inställda till våra förslag så har Moderaterna nu lyckats få till beslut som kan rädda landsbygdsmackarna i Kalmar län, säger Carl Dahlin (M), oppositionsråd i Kalmar län

Ta ställning och dela artikeln