23 augusti, 2022

Regeringens energipolitik har misslyckats – Moderaterna planerar för ny styrning av Vattenfall

Elpriserna är rekordhöga. Södra Sverige är i stort behov av ny elproduktion för att människor och företag ska få lägre elpriser. Det är uppenbart att det var ett kortsiktigt beslut av regeringen att stänga ned kärnkraften.

En moderatledd regering kommer att fullt ut backa upp kärnkraften. Moderaterna anser att statliga Vattenfall ska vara ledande i arbetet för att Sverige återigen ska få en stabil, robust och planerbar elförsörjning. Moderaterna kommer därför att tillsätta en statsrådsgrupp som ska få i uppdrag att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbyggnaden av planerbar, fossilfri elproduktion.

Kärnkraftsnedstängningen har lett till högre elpriser och försvårat klimatomställningen

Regeringens nedstängning av kärnkraften har lett till högre elpriser, sämre stabilitet i elsystemet och ökade klimatutsläpp. I södra Sverige slår elpriserna nya rekord varje månad. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige uppstod på allvar när Ringhals och 1 och 2 stängdes 2019 och 2020. Det vill säga långt innan Ryssland invaderade Ukraina i februari i år och innan Ryssland började strypa gasleveranserna till EU. 

I snitt har priserna varit nästan fem gånger högre hittills år 2022 än 2020. Allt pekar på att läget kommer att förvärras ytterligare i vinter, med tredubbla priser för södra Sverige jämfört med vintern 2021/2022.

Samtidigt försvårar nedläggningen av kärnkraften klimatomställningen. Stängningen av Ringhals 1 och 2 beräknas enligt Konjunkturinstitutet leda till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton, motsvarande en sjättedel av Sveriges årliga utsläpp. Och till följd av kärnkraftsnedläggningen har oljekraftverket i Karlshamn körts mer än normalt. Varje timme i full drift eldas 140 000 liter olja. 

S-regeringens statsrådsgrupp stängde ned kärnkraften

Regeringen har sedan 2014 aktivt och medvetet drivit en politik för att stänga ned kärnkraften i Sverige. Utöver effektskatten, som höjdes i finansminister Magdalena Anderssons första vårändringsbudget 2015, är regeringens styrning av Vattenfall en viktig förklaring till nedläggningarna av Ringhals 1 och 2, som bolaget är majoritetsägare i. 

I samband med regeringsbildningen 2014 kom S och MP överens om att flera reaktorer skulle stängas under mandatperioden. Vattenfalls planer på nya reaktorer, Ringhals 5 och Ringhals 6, skrotades också som en direkt följd. 

Kort efter regeringsskiftet tillsatte regeringen en statsrådsgrupp för en ny styrning av Vattenfall. Den leddes av närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som ansvarade för förvaltningen av Vattenfall. Statsrådsgruppen bestod även av klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Målsättningen var att styra ”Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.” Regeringen ändrade också sammansättningen i bolagets styrelse, för att fokusera mer på förnybara energisystem.

Regeringens statsrådsgrupp stängde ned kärnkraften. Resultatet ser vi nu med rekordhöga elpriser och en instabilitet i elsystemet som risker att leda till strömavbrott i vinter. Experter, som Svenska Kraftnät och branschen, varnade för konsekvenserna. Det var uppenbart ett kortsiktigt beslut som skulle leda till effektbrist och högre elpriser i södra Sverige.

Ny styrning av Vattenfall 

Moderaterna vill ge politiska, regulatoriska och ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft. Bland annat genom att ändra i miljöbalken, så att det blir tillåtet att bygga nya reaktorer på fler platser, att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt och att fler aktörer än dagens ägare får investera i ny kärnkraft. Vi vill också införa ett investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor för ny kärnkraft. 

Efter ett maktskifte kommer Moderaterna att se till att staten fullt ut backar upp kärnkraften. Moderaterna anser att Vattenfall ska vara ledande i arbetet för att Sverige återigen ska få en stabil, robust och planerbar elförsörjning.

Läs mer om förslaget här

Läs presentationen från pressträffen här

Ta ställning och dela artikeln