17 november, 2023

Politisk påverkan mellan val

Ett nytt sätt att påverka politiskt mellan valen i Sverige är att lämna in en ”e-petition” eller även kallad ”folkmotion”. På detta sätt kan en regions medborgare påverka politiskt via digitala kanaler, genom att lämna förslag kring vad som kan förbättras.

I Sveriges andra genomförda demokratiutredning rekommenderades att införa e-petitionen, alltså även kallad folkmotion. Idag har fler än 50 kommuner har infört detta, bland annat Borgholms kommun där det kallas ”e-förslag”. Det kan ses som ett komplement till, alternativt ersätta, medborgarförslag.

Folkmotionen, eller e-förslaget, skapas, undertecknas, kommenteras och delas på en webbplats via dator, smartphone eller surfplatta. Folkmotionen är ett verktyg där regionens medborgare kan uppmärksamma specifika sakfrågor och föreslå politiska åtgärder. Det går också att rösta digitalt för förslaget för folkbokförda i regionen genom legitimering med BankID alternativt kan man rösta på bibliotek.


En folkmotion ska beröra en fråga som regionfullmäktige kan besluta om. Förslaget ligger sedan ute för röstning under 3 månader. I en kommun gäller att om fler än 25 av medborgarna röstar på folkmotionen skickas det vidare till lämplig nämnd eller styrelse för beredning. I en region skulle det antalet kunna vara högre. Desto fler som röstar ju högre prioritet får folkmotionen. Därefter skickas den sedan till fullmäktige för beslut.

Mer direktdemokrati ökar medborgarnas möjligheter att påverka utöver val och kan ses som ett komplement till medborgarförslag samt som en naturlig utveckling av den digitalisering regionen eftersträvar.

Därför vore det positivt om det digitala verktyget ”folkmotion” införs i Region Kalmar län.

Carl Dahlin (M), regionråd

Ta ställning och dela artikeln