26 juni, 2023

Öka drivkraften för egen försörjning och bryt utanförskapet

Det svenska skyddsnätet är omfattande och utvecklat under lång tid för att skydda den som tillfälligt faller. Det kan röra sig om att bli av med arbetet, att drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom eller annat som skapat ett behov av hjälp.

I Sverige idag är det dock många som vandrat rakt in i skyddsnätet, utan tidigare egen försörjning. Enligt många studier har också föräldrars livssituation och sociala utanförskap stor påverkan på barnens framtid. Det är också en stor riskfaktor att föräldrar uppbär försörjningsstöd. För barn och unga är det viktigt att se sina föräldrar gå till ett arbete.

Att vi i Sverige har bra trygghetssystem är oerhört viktigt. Mycket kan hända i livet som skapar behovet av ett tillfälligt stöd. Att uppbära försörjningsstöd är ingen långsiktig försörjning och riskerar att bidra till inaktivitet. Därför är det viktigt att arbeta långsiktigt så att alla människor får rätt stöd att komma till egen försörjning och att utgångspunkten är sysselsättning som motsvarar ett arbete på heltid. Att ställa krav på människor är att bry sig.

Samtidigt rör det sig om rimliga krav och de som inte har en hundraprocentig arbetsförmåga ska självklart inte arbeta mer än vad som är lämpligt utifrån varje persons unika förutsättningar. Det är just det individuella stödet och den individuella planeringen som ger goda förutsättningar att lyckas. Det är här också viktigt att poängtera att kommunernas ersättning inte riktar sig till de som är sjuka utan där ska Försäkringskassan stå för stödet.

”När kommuner ställer krav på full aktivering så ställer detta högst krav på kommunen att erbjuda rätt aktivitet. Det blir tydligt att det då inte handlar om ett passivt stöd utan aktiviteter som syftar till att hjälpa människor till en framtida egen försörjning.”

Hanne Lindqvist, oppositionsråd Kalmar kommun

Det går inte heller att blunda för det faktum att det svenska välfärdssystemet till stora delar bygger på tillit och att denna tillit utnyttjas av kriminella. Att komma åt fuskare och kriminella är inte huvudanledningen till varför det är bra med motkrav för full aktivering men det är en positiv bieffekt. Om det krävs att du är på plats är sannolikheten hög att antalet personer som försöker lura systemet minskar eller försvinner helt.

När kommuner ställer krav på full aktivering så ställer detta högst krav på kommunen att erbjuda rätt aktivitet. Det blir tydligt att det då inte handlar om ett passivt stöd utan aktiviteter som syftar till att hjälpa människor till en framtida egen försörjning. Det kan röra sig om praktik, språkträning, utbildning eller annat. Sen ska en särskild utredning, enligt kommittédirektiv 2022:124, fram till slutet av 2024 bland annat ta fram förslag på åtgärder för att öka drivkrafter och möjlighet till egen försörjning som i förlängningen ska leda till att bryta långvarigt biståndsberoende.

Alla dessa långsiktiga insatser behöver samverka för att på riktigt kunna lösa det stora problemet med kompetensförsörjningen vi har idag i Sverige. Om vi ska kunna fylla igen alla hål där företag och kommuner saknar kompetens så krävs det att alla som kan jobba också gör det.

Både Jönköpings och Kalmar kommun är växande regionala centrum där fortsatt tillväxt kräver kompetens och att alla hjälps åt. Moderaterna i Jönköping och Kalmar har därför lämnat in motioner på temat för hur vi ska kunna minska biståndsberoendet och få ut fler i arbete. Vi vill vara en del av att skapa bättre förutsättningar för människor och få attraktiva kommuner att bo och leva i. Socialförvaltningarna kämpar och försöker ställa de krav de kan men har inte rätt aktiviteter i sin verktygslåda. Därför krävs det att vi tar långsiktiga och genomtänkta politiska beslut i våra kommuner.

För att skapa så bra kommuner som möjligt att leva och verka i så samverkar Moderater runt om i landet. Vi arbetar med att skapa en långsiktig och helhetstäckande politik som stärker kommuner för att bland annat kunna erbjuda bra skola och omsorg samt att värna näringslivet. I Jönköping och Kalmar arbetar vi långsiktigt och stenhårt för att vara redo att leda efter valet 2026. Våra kommuner kan bättre!

Hanne Lindqvist, oppositionsråd Kalmar kommun

Joakim Dahlström, oppositionsråd Jönköpings kommun

Ta ställning och dela artikeln