2 december, 2022

Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram

Den moderatledda regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Inom kort kommer regeringen lämna ett lagförslag som kommer att leda till att fler brottsmisstänkta ska häktas. Regeringen har även gett en utredning i uppdrag att lämna förslag på kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsoperationer.

Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Tusentals kvinnor utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. En kvinna löper störst risk att utsättas för våld av den person som hon lever med eller har levt med. Kvinnors utsatthet för våld och förtryck är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Den moderatledda regeringen prioriterar arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Fler misstänkta ska häktas

Häktning är ett viktigt verktyg för att säkerställa att bevisning inte förstörs och för att förhindra fortsatt brottslighet. Regeringen vill att fler personer som är misstänkta för brott ska häktas i syfte att förbättra möjligheterna att utreda brott och för att skydda brottsoffren.

I dag finns det en regel om så kallad obligatorisk häktning. Den innebär att om en person är misstänkt för ett brott som har ett lägsta straff på två års fängelse i straffskalan, så ska personen som huvudregel häktas.

  • Regeringen kommer inom kort lämna ett lagförslag till riksdagen om att sänka gränsen för obligatorisk häktning till 1,5 års fängelse. Frågan om ytterligare sänkning kommer att ses över.

Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet

Att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer förekommer är oacceptabelt. Det är av stor vikt att det går att ingripa mot denna typ av handlingar. Det finns en pågående utredning – med ett allmänt formulerat uppdrag – att stärka skyddet för unga kvinnor i olika avseenden. Det är viktigt och angeläget, den utredningen ska också utreda dessa frågor.

  • Regeringen har igår fattat beslut om tilläggsdirektiv till denna utredning för att den ska lämna förslag om att kriminalisera oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer.

Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld och kvinnor och hedersförtryck tas fram

Regeringens arbete med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor påbörjas nu. Den kommer innehålla konkreta åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet kommer regeringen att involvera berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt akademin.

Ta ställning och dela artikeln