10 januari, 2023

Nytt år, nya möjligheter med M, KD och L

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fortsätter arbeta tillsammans i opposition, och de utmaningar vi lyfte under valrörelsen sätter vi ljus på även nästa år.

Det är oroliga och osäkra tider. Först pandemi och nu ett krig i närområdet, skenande el- och drivmedelspriser, kraftigt ökad inflation och en begynnande lågkonjunktur som följd. Då behövs politiska krafter som vågar, vill och förmår att ta ansvar.

Ekonomin i regionen måste ses över på allvar. Senast en rejäl genomlysning av ekonomin gjordes var för över 20 år sedan, det är inte ansvarsfullt. Det bör vara en självklarhet att det görs regelbundet, särskilt när landet är på väg in i en lågkonjunktur. Under nästa år kommer våra partier sätta ännu större tryck på regionmajoriteten (S, C och V) för att de på allvar ska förstå vikten av att ta ansvar för ekonomin.

Ska ekonomin gå ihop måste regionen klara av att behålla och rekrytera personal, i stället för att hela tiden öka graden av inhyrd personal. De insatser som gjorts måste på allvar utvärderas för att se över hur regionen kan bli en bättre arbetsgivare. M, KD och L har lagt förslag kring arbetsmiljö, arbetstider och insatser kring lön. Under nästa år hoppas vi att regionmajoriteten tar till sig av dessa så regionen får en robust personalpolitik där de gemensamma skattepengarna går till den egna personalen.

Åtgärder för att få kontroll på tillgängligheten behöver genomföras. Operationer ställs in på grund av att det saknas vårdplatser. Patienter åker till akutmottagning i onödan då bedömningsbilen, som tar hand om patienten i hemmet, lagts ned av regionmajoriteten. Knappt tio procent av de som ringer till 1177 får svar i tid, detta då regionmajoriteten inte vill upphandla extra stöd. Och de barn och unga som väntar på tid till barn- och ungdomspsykiatrin väntar onödigt länge eftersom regionmajoriteten inte vill ta hjälp av fler aktörer via vårdval.

Det finns med andra ord utmaningar. Men det som håller oss i M, KD och L samman är vår tro på att allt går att lösa om politiken är modig, pragmatisk och faktiskt vågar lyssna på och ta in vad omgivningen, eller politiska motståndare, föreslår. Förra mandatperioden visade den rödgröna majoriteten att intresset för just det var obefintligt. Vår nyårsönskan blir därför att 2023 är året då politiken på allvar lägger prestigen åt sidan, så alla kan vara med och bidra till ett ännu bättre Region Kalmar län.

Malin Sjölander (M)

Jimmy Loord (KD)

Johanna Wyckman (L)

Ta ställning och dela artikeln