14 mars, 2023

Nya gröna vindar blåser över svenskt flyg

I åtta år hade Sverige en socialdemokratiskt ledd regering som var helt beroende av Miljöpartiet. Resultatet blev en politik byggd på flygskam där varje nedlagd flygplats eller flyglinje sågs som en framgång.

På MP:s kansli serverades tårta när nedläggningsbeskedet om Bromma flygplats offentliggjordes. Partiet fattade även beslut om att lägga ned flygplatsen i Västerås och gick till val på att lägga ned flygplatsen i Karlstad. I samband med pandemin blockerade MP alla vägar att ge stöd till flygplatser i södra Sverige. Allt för att svälta ut de regionala flygplatserna i förhoppning att dessa skulle dö sotdöden. 

Nu blåser dock nya och friska vindar för svenskt flyg. Regeringen har varit tydlig med att flygskam är en orimlig företeelse. Sanningen är att elflyg, vätgas och andra fossilfria drivmedel håller på att skapa framtidens gröna flyg. Den här tekniska utvecklingen ska vi i Moderaterna stötta med en långsiktigt hållbar flygpolitik.

Elektrifiering och säkerställande av storskalig tillverkning av fossilfria drivmedel lägger en trygg grund för företag att kunna investera i ett grönt och fossilfritt flyg. Vi ska säkra flyginfrastrukturen med fler beredskapsflygplatser, fossilfrihet, elflyg, satsningar på civilt och militärt flyg samt ett större statligt ansvar för våra regionala flygplatser. Frågor vi moderater drivit under tiden vänsterpartiernas flygmotstånd nått rent absurda uttryck i form av bland annat kampanjer mot allt flygande. 

I dagarna presenterades utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – För tillgänglighet och beredskap”, som innehåller förslag om satsningar på flyget, på fossilfrihet, beredskapsflyg, mer privata pengar i form av att utreda ett delvis privatiserat Swedavia och ett större statligt ansvar för svenska flyginfrastrukturen. I utredningen konstateras att företag, försvar och sjukvård är beroende av fungerande flyginfrastruktur. För alla som tror på jobb och tillväxt är det här ljuv musik. Sverige är ett glesbefolkat men samtidigt till ytan ett av Europas största länder.

För Kalmar läns del är utredningen extra glädjande. Där konstateras att Kalmar Öland Airport bör anslutas till det nationella basutbudet och göras till en beredskapsflygplats. Både Trafikverket och Försvarsmakten har också pekat ut flygplatsen som ett riksintresse för kommunikationer. Man pekar också ut Kalmar som extra utsatt ur kommunikationssynpunkt med eftersatta vägar och järnvägar. 

Vi gläds även över beskedet från regeringen om att Bromma flygplats ska finnas kvar, detta är en viktig regional flygplats som möjliggör smidiga resor till Stockholm. När nu den gröna omställningen växlar upp behövs det goda kommunikationer i hela landet. Flyget är därför en möjliggörare för svensk tillväxt och välfärd – långa avstånd ska inte vara ett hinder.

I ljuset av forskning och sunt förnuft ser vi konturerna av en långsiktig och hållbar politik för svensk flyginfrastruktur över hela landet växa fram. Det är goda nyheter som är klimatsmarta och realistiska för säkerhet, jobb och tillväxt. Detta säkerställer grundläggande förutsättningar för att hela Sverige ska kunna leva. En politik som en gång för alla gör upp med åtta dystopiskt dystra rödgröna år av orimlig flygskam, och som i stället stöttar flygets resa mot fossilfrihet. 


Maria Stockhaus (M), gruppledare trafikutskottet

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot

Malin Sjölander (M), oppositionsråd region

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd region

Ta ställning och dela artikeln