25 augusti, 2022

Nu krävs lönesatsning för sjuksköterskor

År 2006 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att en palliativ enhet skulle startas på Västerviks sjukhus. Det blev en mycket lång process för att få i gång denna verksamhet. Under den ca 15 år långa väntetiden fick patienter i livets slutskede vårdas på andra vårdavdelningar på sjukhuset, mitt i den vanliga sjukvårdsverksamheten.

För cirka två år sedan öppnade verksamheten och vi har fått ta del av fantastiska patient- och anhörigberättelser om hur god, nära och värdig vård man fått i livets slutskede. Nu har vi nåtts av två besked, via media. Dels att platserna nu stängs i väntan på att ny personal ska rekryteras, dels att de platser man sommarstängde inom kirurgin inte öppnas till hösten.

Historien känns igen. Överums hälsocentral hade en flera år lång sommarstängning och öppnade först nu i våras. Och vi minns alla den turbulens och patienters och anhörigas oro då de styrande politikerna med Socialdemokraterna i spetsen valde att stänga behandlingsenheten i Västervik 2019. Även då med personalbrist som orsak.

– Att öppna den palliativa enheten i Västervik bottnar i ett politiskt beslut, därför är det dags att politiken kliver fram och ger lugnande besked till patienter, personal och anhöriga. För vår del är vården i livets slutskede väldigt högt prioriterad, därför kommer vi tre partier att göra allt för att denna verksamhet ska kunna starta upp snabbt igen, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

– Detta är resultatet av en mångårig misskötsel av sjuksköterskegruppens löneutveckling. Nu måste vi blicka framåt och satsa på sjuksköterskorna. Regionen måste prioritera och renodla lönefrågan och inte blanda ihop med övrig arbetsmiljödiskussion, säger Göran Nilsson (L)

– Socialdemokraterna har under flera år låtit bemanningskrisen eskalera. Nu ser vi åter igen hur det drabbar patienterna. Tyvärr kommer detta fortsatt vara en följetong med S vid rodret. Region Kalmar län förtjänar ett nytt styre som på allvar prioriterar medarbetarna och därmed också patienternas rätt till en god vård, säger Jimmy Loord (KD)

– De allra mest utsatta patienterna drabbas nu av Socialdemokraternas haveri kring bemanningen. Fyra mandatperioder har gått där medarbetarnas bästa i stort sett nonchalerats. Den palliativa enheten har en fast sjuksköterska och runt 10 vakanser. Medan det inte finns en brist på sjuksköterskor i Sverige finns det en brist på de som vill jobba i vår region. Oppositionen har under mandatperioden föreslagit ett antal skarpa åtgärder för att behålla erfarna sjuksköterskor men majoriteten har sagt nej till allt. Resultatet ser vi nu, och det blir den mest sårbara patientgruppen som får ta smällen. Det är ovärdigt. Bemanningskrisen är det första M, KD och L tar tag om vi vinner valet, säger Carl Dahlin (M) som är vice ordförande i personalutskottet

Ta ställning och dela artikeln